Åke Hörnell

Åke Hörnell är född 1948. Efter civilingenjörsexamen i elektroteknik vid Chalmers 1972 anställdes Åke Hörnell som assistent vid institutionen för Elektronfysik II. Han arbetade då bl a med skadeverkningar på ögonen vid experiment med laser. Ur detta arbete föddes idén med en ny skyddshjälm för svetsning, för vilken patent söktes 1976 och 1978. Patenten övertogs av ESAB, men bedömdes inte ha tillräcklig marknad och man avstod från kommersiell introduktion. Åke Hörnell som var mer positiv till patentens potential fick köpa tillbaka dem för en krona och bildade 1979 Hörnell Elektronik i Gagnef. Företaget sysselsätter idag 120 personer varav 75 i Sverige. Det har dotterbolag i USA, Storbritannien, Tyskland och Singapore.

Hörnell AB har varit ett av de allra snabbast och stabilast växande groddföretagen från Chalmers under de gångna 16 åren. Åke Hörnell har vänt ESAB:s åsikter om marknaden och ESAB har nyligen gjort en helomvändning och uppträder nu som konkurrent. Åke Hörnell har emellertid skaffat sig ett avsevärt försprång och har hela tiden ägnat stort intresse åt vidareutveckling och förbättring av produkten. Under 1995 bildade han i Borlänge en ny verksamhet., Hörnell Innovation AB, för utveckling av produkter inom samma område.

Det goda namn som Chalmers groddföretag har bland politiker och svensk industri är i hög grad beroende på framgångsrika exempel på sådana företag och Hörnell Elektronik AB tjänar som modell för många andra potentiella framgångsföretag.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.