Åke Åberg

Åke Åberg föddes 1916 och har förvärvat ingenjörsutbildning genom självstudier samtidigt med självstudier i svenska, litteraturhistoria, samhällskunskap, historia och filosofi. Senare följde universitetsstudier i ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria med bibliotekskunskap och bibliografi, arkivkunskap och handskriftsläsning.

Mellan åren 1939-44 var Åke Åberg anställd som metodingenjör vid Statens Organisationsnämnd och från 1944-53 var han konsulterande inegnjör och senare överingenjör vid Svenska Elektriska Regulator AB med uppgift att konstruera och införa ny metodik och process- och styrutrustning för industriella, vetenskapliga och militära ändamål.

Åke Åberg är skapare av Industrimuséet i Göteborg. När stadens industrihistoriska samlingar började ordnas, anlitades han för arbetet med vård och tillsyn och med anskaffning av penningmedel och arbetshjälp. Tio års hängivet arbete med fortsatt insamling av föremål och dokument och med föredrag och visningar av samlingarna resulterade i det Industrimuseum som invigdes 1960. Under Åke Åbergs ledning har det sedan utvecklats vidare till ett öppet, arbetande och verksamt museum med ett ständigt växande arkiv, tillgängligt för allmänhet, skolor och forskare.

Industrimuséet i Göteborg är i hög grad präglat av Åke Åbergs egna insatser som forskare och som föreläsare om industriell och teknisk utveckling. Han har gett det en delvis annan inriktning än den som normalt präglar tekniska muséer. Industrimuséet vill främst visa den industriella utvecklingens verkan på människans villkor under gångna tider. Det skulle också ha kunnat kallas ett arbetslivets museum, och det är därför en mycket viktig institution i industristaden Göteborg.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.