Achim Richter

Achim Richter är född 1940 i Tyskland och är sedan 1974 professor i fysik vid Technische Hochschule, Darmstadt, Tyskland.

Professor Richter är en av vår tids allra främsta vetenskapsmän inom subatomär fysik. Hans vetenskapliga gärning är främst av experimentell natur men utmärkande för hans arbeten är att de också präglas av djup teoretisk analys. Hans insatser, speciellt inom högupplösande elektronspridning, har rönt mycket stor internationell uppskattning. Genom att utnyttja denna teknik till fulländning har Achim Richter på ett avgörande sätt ökat förståelsen av atomkärnans magnetiska egenskaper.

Hans upptäckt av ett nytt resonanstillstånd hos atomkärnans neutroner och protoner samt experiment rörande symmetrier och invariansprinciper vid kärnreaktioner utgör uppmärksammade och viktiga bidrag till den moderna subatomära fysiken.

Med utnyttjande av supraledning har Achim Richter studerat kaotiska fenomen som liknar dem man finner hos komplicerade atomkärnor.

Achim Richter är en fysiker med mycket bred kunskap och vid den av honom byggda acceleratorn DA-NILAC bedrivs forskning kring såväl fundamentala som direkt tillämpade problemställningar.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.