Simon Tavaré

Hedersdoktor 2014

Foto: Chalmers Simon Tavaré

Professor Simon Tavaré utses till hedersdoktor för sin framgångsrika forskning om matematiska och statistiska modeller och analysmetoder inom populationsgenetik och cancerepidemiologi. På ett föredömligt och målmedvetet sätt har han stöttat yngre matematiska, datalogiska och statistiska forskares engagemang inom bioinformatik och beräkningsbiologi.

Simon Tavaré är uppvuxen i England och doktorerade i statistik på University of Sheffield. Fram till sekelskiftet var hans huvudsakliga arbetsplats University of Southern California, Los Angeles, där han hade en professur med biomatematisk inriktning delad mellan matematikinstitutionen och ett biologiskt institut. Under det senaste decenniet har han varit drivande i uppbyggandet av bioinformatisk infrastruktur och biostatistisk forskning inom Cancer Research UK Cambridge Institute. Sedan något år leder han institutet med ett par hundra forskare uppdelade på ett 20-tal forskargrupper. Han är Fellow of the Royal Society.

I samband med starten av Chalmers biosatsning och det sydvästsvenska akademiska forskningskonsortiet Swegene var Simon en värdefull medlem i utvärderingsgruppen respektive den rådgivande styrgruppen. Han var också rådgivare till SSF-satsningen på tillämpad matematik vid Chalmers, Gothenburg Mathematical Modelling Centre, och har besökt Göteborg ganska regelbundet under hela 2000-talet. För två år sedan var han en uppskattad innehavare av Chalmers Jubileumsprofessur. Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.