Maria José García Borge

Hedersdoktor 2015

Maria José García Borge är professor vid Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) i Madrid. Sedan 2012 leder hon fysikgruppen vid Isolde-anläggningen på partikelfysiklaboratoriet Cern, Genève. Det är en framträdande vetenskaplig position som rönt uppmärksamhet även långt utanför akademiska kretsar.
 
Maria José García Borge har ytterst starka meriter inom kärn- och atomfysik, i synnerhet experimentella studier av mycket exotiska subatomära system. Inom området beta-fördröjd partikelemission är hon världsledande.
Chalmers forskare inom subatomär fysik har ett mångårigt och mycket nära samarbete med Maria José García Borge och hennes forskargrupp. 

Sidansvarig Publicerad: to 19 mar 2015.