Kristy B Arbogast

Hedersdoktor 2014


Kristy B Arbogast
Dr. Kristy B Arbogast, University of Pennsylvania, USA, utses till hedersdoktor för sitt arbete med att utveckla det multi-disciplinära forskningsfältet barnsäkerhet och i det utgöra en samlande kraft och brobyggare för internationella forskare, företag och myndigheter. Hon har med sitt starka gränsöverskridande engagemang inom området bidragit till nydanande förståelse för skademekanismer och skyddsåtgärder för barn i fordon.

Kristy B Arbogast är en internationellt mycket välkänd och respekterad forskare  och co-director vid Center for Child Injury Prevention Studies (CChIPS) samt Engineering Core Director vid Center for Injury Research and Prevention (CIRP), två centrum vid The Children's Hospital of Philadelphia. Hon är även medlem i den verkställande kommittén i styrelsen för The Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM) i USA. Hennes forskningsintressen sträcker sig över ett brett område och innefattar säkerhet i fordon för barn i alla åldrar. Med en bas som ingenjör bryggar hennes forskning över från medicinsk klinisk och experimentell verksamhet till provningsverktyg och kravsättning av fordon.

Kristy B Arbogast är sedan 2009 engagerad som internationell samordnare och rådgivare i barnsäkerhetsklustret vid fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer vid Chalmers. Hon har starkt bidragit till ökad internationalisering och hjälpt till att sätta Safers barnsäkerhetsforskning på den globala agendan. Förutom att ha fungerat som extern handledare i flera avhandlingsarbeten på Safer har hon samordnat en serie mycket framgångsrika workshoppar som samlat den internationella forskningseliten inom området.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.