Jay D Keasling

Hedersdoktor 2015

Jay D Keasling, professor vid University of California Berkeley i USA, är en framstående forskare inom bioteknik och metabolisk manipulation, det vill säga modifiering av mikroorganismer för produktion av bränslen och kemikalier.
Jay Keasling har utsetts till hedersdoktor för sina betydande bidrag inom metabolisk manipulation, i synnerhet för sitt arbete med att utveckla en biobaserad produktionsmetod för malariamedicinen artemisinin. Målet var att etablera storskalig och billig produktion av medicinen. Det har uppnåtts och påverkar nu vardagen för miljoner människor i Afrika.
 
Idag leder professor Keasling ett stort forskningscenter, finansierat av energimyndigheten i USA, med målet att utveckla en ny biobaserad process för produktionen av nästa generations biobränslen. 
Professor Keasling samarbetar med systembiologi-gruppen på Chalmers och har varit delaktig i att bygga upp bioteknikområdet på Chalmers till den framträdande position som det har idag.

Sidansvarig Publicerad: to 19 mar 2015.