Benjamin Pierce

Hedersdoktor 2015 

Benjamin Pierce, professor vid University of Pennsylvania, USA, har utsetts till hedersdoktor för sina enastående prestationer inom områdena programspråk och datasäkerhet. Han är en av de främsta förespråkarna av användandet av formell bevisning inom datavetenskaplig forskning. Han är även hjärnan bakom “POPL Mark challenge” som uppmuntrar forskare inom datavetenskap att verifiera sina formaliseringar av programspråk med hjälp av datorstödd bevisning.

Benjamin Pierce är en aktiv och framstående deltagare inom sitt forskningsområde – han har uppdrag både som redaktör för prestigefyllda tidskrifter och som programansvarig för toppkonferenser.

Benjamin Pierce har sedan länge en stark koppling till Chalmers, vilket stärkts ytterligare genom hans framgångsrika jubileumsprofessur på Chalmers 2014. 

Sidansvarig Publicerad: fr 22 nov 2019.