Andre Geim

Hedersdoktor 2014

Andre Geim
Professor Andre Geim, University of Manchester, Storbritannien, utses till hedersdoktor för sina insatser inom två nya forskningsfält: grafen och geckotejp. Grafen är det snabbast växande forskningsområdet inom fysik och nanovetenskap. Det var för banbrytande experiment på grafen som Andre Geim och Konstantin Novoselov tilldelades Nobelpriset i fysik 2010. Geckotejp bygger på att efterlikna så kallad van der Waals-växelverkan i biologiska nanostrukturer och har resulterat i nya biomimetiska material med användning exempelvis inom sjukvården.

I dag handlar Andre Geims forskning främst om grafen och andra tvådimensionella material.  Han har en lång lista av publikationer i de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna, som exempelvis Science och Nature. Geim har tolv artiklar med över 1 000 citeringar vardera, varav den mest citerade artikeln har drygt 12 000 citeringar. Hans priser och hederspositioner inkluderar Mott Prize (2007), Fellow of the Royal Society (2007), Europhysics Prize (2008) och många fler. Han adlades 2012 av Drottning Elizabeth II.

Andre Geim har flera kontakter med Chalmers som bland annat underlättat att vi i ett tidigt skede kunde hämta in kunskap om mekanisk exfoliering av grafen. Dessa tidiga kontakter, inklusive ett Linné-kollokvium under hösten 2007, möjliggjordes delvis tack vare att chalmersforskaren Avgust Yurgens och Andre Geim känner varandra väl från den gemensamma studietiden i Moskva. Från sommaren 2010 har Andre haft stor betydelse i det chalmersledda arbetet för ett europeiskt forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. Hans kontakter har öppnat många dörrar och hans stöd för Chalmers arbete har varit ovärderligt. Andres insats i den viktiga hearingen i Bryssel i slutskedet av ansökningsprocessen var en betydande faktor till Chalmers fördel. Han fortsätter vara en central, ledande figur inom forskningsflaggskeppet som ordförande för projektets strategiska råd.


Sidansvarig Publicerad: ti 26 aug 2014.