Bild av en man i rymden.

Science, Technology and Society

Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle bedriver forskning och undervisning om teknikens och vetenskapens roll i det moderna samhället. Till de discipliner och ämnesområden som finns representerade vid avdelningen hör innovations- och hållbarhetsstudier, policystudier, teknik- och vetenskapshistoria, teknik- och vetenskapsstudier samt filosofi, genusstudier och sociologi.

Bland avdelningens forskningsområden kan nämnas användarperspektiv på teknik, disruptiv innovation och delningsekonomier, genus och högre utbildning, samhällets digitalisering, samhällsbyggnad och urban mobilitet, stora tekniska system, transnationell historia samt universitetshistoria.

På kandidatnivå ger avdelningen kurser i civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (I) och inom temaområdet MTS (Människa, teknik, samhälle). Avdelningen ger även kurser i masterprogrammen Management and Economics of Innovation (MEI) och Quality and Operations Management (QOM).

Seminarieserier vid STS

Avdelningen organiserar två högre seminarier: teknik- och vetenskapshistoriska seminariet (arrangeras i samarbete med idéhistoria vid Göteborgs universitet) och STS-seminariet.
Klicka här för att komma till seminarieschema

Sidansvarig Publicerad: må 18 maj 2020.