STS Seminar Series

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Lunchtime book discussions

--------------​

STS Seminar, VT21

The seminars will be held on Wednesdays, 13:00-15:00 in the room Korsvägen (2456) and/or on Zoom, depending on the circumstances. Any changes in the schedule will be communicated via e-mail. The first fifteen minutes are reserved for a short division meeting, so the actual seminar will start around 13:15. The seminars will be held in English.

If you have questions about the STS seminars or want to be added to our e-mail list and receive the texts beforehand, please contact Catharina Landström​. 

20 January
Speakers: Anna Grzelec
Topic: Equality and Inclusion Policy for Chalmers

3 February
Speakers: Kristoffer Ekberg
Topic: Market Governance, Obstruction, and Denial: Neoliberal Environmental Thought and Policy in Sweden, 1988-2015

17 February
Speaker: Catharina Landström
Topic: Rendering droughts digital: A study of computer-based environmental science in society


3 March
Speaker: ​Keri Facer
Topic: ​Beyond business as usual: Higher education in the era of climate change


17 March
Speaker: ​Stefan Molnar
Topic: ​Valuation studies meets urban studies. A fruitful combination?


31 March
Speaker: Angelica Wågström
Topic: Chapter 5: Time


28 April
Speaker: Erik Bohlin
Topic: ​Transition economics and transformative change in large technical systems: the Boiteux problem reconsidered and extended


 

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet HT20

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Jens Millkrantz kommer att skicka ut information om Zoomlänkar, eventuella förändringar beroende på pandemin osv., ca en vecka före varje seminarium. Kontakta Jens på jens.millkrantz@chalmers.se vid frågor.

10 september
Karl Bruno, gästforskare vid University College London, lägger fram texten "Reproduction Work: Veterinarians, Sexual Health Control and the Production of Reproductive Health in Swedish Dairy Cattle, 1910–1960". Texten kan rekvireras från Karl Bruno en vecka i förväg. Seminariet hålls på Zoom. 

22 oktober - Canceled 
Jenny Ingemarsdotter & Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' – hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928–2002". Texten kan rekvireras från Jenny Ingemarsdotter en vecka i förväg.

19 november
Julia Ravanis, STS, Chalmers, presenterar ett empiriskt kapitel med arbetsnamnet "Buying a monster: the establishment of FOA Data Processing Centre". Texten kan rekvireras från Julia Ravanis en vecka i förväg.

17 december
Sven Widmalm, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, presenterar projektet "Vetenskapliga toppmöten: Nobelsymposierna och modernitetens kris kring 1970". OBS tiden: klockan 13.15-15. Seminariet hålls på Zoom.

 
Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU) och Per Lundin (Chalmers).
 
--------------

Lunchtime book discussions

In our series of lunchtime book discussions, members of the faculty talk informally about their current reading.  During these sessions, we cover new releases and classics that inform our research at STS - as well as Chalmers TME - while also being relevant to broader audiences.
 
The series is arranged by Karl Palmås, Anna Åberg, Catharina Landström, and Per Lundi.
​​
​​
​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 21 apr 2021.