STS Seminar Series

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Lunchtime book discussions

--------------​

 
STS Seminar, HT 2020

The seminars will be held on Wednesdays, 13:00-15:00 in the room Korsvägen (2456) and/or on Zoom, depending on the circumstances. Any changes in the schedule will be communicated via e-mail. The first fifteen minutes are reserved for a short division meeting, so the actual seminar will start around 13:15. The seminars will be held in English.

If you have questions about the STS seminars or want to be added to our e-mail list and 
receive the texts beforehand, please contact Catharina Landström​.


9 September
Francis Lee​
Enacting the Pandemic

23 September

Karl Palmås
Reports from the 4S/EASST conference

7 October
Karolin Sjöö
Integrating gender in the production of knowledge

21 October

Paul Pulé

4 November 
Isabelle Doucet
"Anticipating Fabulous Futures"
"Resist Reclaim Speculate. Situated Perspectives on Architecture and the City"​


18  November
Martin Hultman
The toxicity of industrial/breadwinner masculinities. How intersections of climate change denial and white supremacy fuel hate speech against Greta Thunberg on far-right websites​

2 December
KT Doerr


16 December
Karl de Fine Licht

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet HT20


Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Jens Millkrantz kommer att skicka ut information om Zoomlänkar, eventuella förändringar beroende på pandemin osv., ca en vecka före varje seminarium. Kontakta Jens på jens.millkrantz@chalmers.se vid frågor.

10 september
Karl Bruno, gästforskare vid University College London, lägger fram texten "Reproduction Work: Veterinarians, Sexual Health Control and the Production of Reproductive Health in Swedish Dairy Cattle, 1910–1960". Texten kan rekvireras från Karl Bruno en vecka i förväg. Seminariet hålls på Zoom. 

22 oktober - Canceled 
Jenny Ingemarsdotter & Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' – hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928–2002". Texten kan rekvireras från Jenny Ingemarsdotter en vecka i förväg.

19 november
Julia Ravanis, STS, Chalmers, presenterar ett empiriskt kapitel med arbetsnamnet "Buying a monster: the establishment of FOA Data Processing Centre". Texten kan rekvireras från Julia Ravanis en vecka i förväg.

17 december
Sven Widmalm, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, presenterar projektet "Vetenskapliga toppmöten: Nobelsymposierna och modernitetens kris kring 1970". OBS tiden: klockan 13.15-15. Seminariet hålls på Zoom.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU) och Per Lundin (Chalmers).
 
--------------

Lunchtime book discussions

In our series of lunchtime book discussions, members of the faculty talk informally about their current reading.  During these sessions, we cover new releases and classics that inform our research at STS - as well as Chalmers TME - while also being relevant to broader audiences.
 
The series is arranged by Karl Palmås, Anna Åberg, Catharina Landström, and Per Lundi.

Publicerad: fr 27 nov 2020.