Avdelningen för miljösystemanalys

På avdelningen för miljösystemanalys forskar vi för att finna mer uthålliga tekniska lösningar än de vi har idag och efter vägar att förändra de tekniska systemen så att de bättre kan möta de miljö- och resursbegränsningar vi står inför. Vi ger även ett antal kurser i områden som ligger nära anknutna till forskningen.

Verksamheten kräver tvärvetenskapliga insatser, något som avspeglas i gruppens sammansättning såväl som i bredden på inriktning i de vetenskapliga tidskrifter där forskningsresultaten publiceras.
Ett gemensamt systemangreppssätt verkar integrerande över kompetensområdena. Avdelningen har ett 30-tal anställda och en brett sammansatt kompetensprofil omfattande ingenjörer, naturvetare och samhällsvetare.​

Utbildning

Miljösystemanalys ger ett antal kurser i områden som ligger nära anknutna till forskningen. I vårt område är det möjligt att med korta ledtider omsätta forskning till undervisningsinsatser och vi ser undervisningen som en viktig del i att sprida våra forskningsresultat.
 

Medarbetare

 

Kontakt

Avdelningschef
Magdalena Svanström, 031-772 3001
E-post:magdalena.svanstrom@chalmers.se​
 
Avdelningsadministratör
Paula Wiberg, 031-772 6595
E-post: paula.wiberg@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.