Teknik och samhälleOmrådet teknik och samhälle, som är relativt nytt, handlar om det komplexa samspelet mellan tekniska och sociala förändringar.
 
Området hämtar kunskap från ett flertal samhällsvetenskapliga discipliner – inklusive sociologi, historia, ekonomi, antropologi, filosofi, statsvetenskap – för att komma fram till en kritisk förståelse för teknikens sociala konsekvenser. Den ökande betydelsen av området avspeglas i att många universitet och högskolor etablerar kurser inom teknik och samhälle, och intresset hos en vidare publik.
 
Flertalet av avdelningens projekt handlar om teknikvärdering. Teknikvärdering (technology assessment) är den tvärvetenskapliga bedömningen av teknikens innovationer, konsekvenser och användning. Perspektivet är problematiserande och inkluderar frågeställningar inom ekonomi, organisation, politik, teknik och individuella val, både utifrån en framtidsinriktad som en historisk ansats.

Publicerad: on 07 mar 2012. Ändrad: ti 02 jun 2015