Organisation

Organisation

Teknikens ekonomi och organisation består av sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt fyra forskningscentrum. Prefekt Maria Elmquist ansvarar, tillsammans med viceprefekter och ledningsgruppen, för det strategiska och löpande arbetet vid institutionen.


Tre rådgivande kommittéer bestående av professorer på institutionen bereder ledningsgruppens beslut; Forskningskommittén, Utbildningskommittén och Forskarutbildningskommittén. Institutionsrådet samlar externa företagsrepresentanter och representanter från institutionens olika verksamheter och har en rådgivande samt omvärldsbevakande roll. Kollegiet består av disputerade lärare och adjungerade lektorer/professorer och är ett forum där hela verksamheten involveras i en dialog om forsknings- och utbildningsfrågor.

 

Forskningsavdelningar / TME

Entrepreneurship and Strategy

Environmental Systems Analysis

Innovation and R&D Management

Science, Technology and Society

Service Management and Logistics

Supply and Operations Management


Centrum / TME

org.karta

Publicerad: må 17 jun 2019.