Ledning

Ledningsgruppen vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation består av prefekt, viceprefekt för grundutbildningen, viceprefekt för forskarutbildningen, administrativ chef, avdelningschefer, kommunikation samt HR.

Publicerad: on 03 jun 2020.