Verksamhetsstöd

Institutionens verksamhetsstöd ansvarar främst för studieadministration, ekonomifrågor, inköpsfrågor, intern och extern kommunikation samt service till den forskande och undervisande personalen.

Publicerad: må 10 aug 2020.