VINNOVA-finansiering till produktionsforskning

​Nu tilldelas chalmersforskarna Mats Winroth och Peter Almström VINNOVA-finansiering inom det strategiska innovationsprogrammet ”Produktion 2030”, som har som mål att Sverige ska bli ett av världens främsta länder för hållbar produktion.


​Innovationsprogrammet Produktion 2030 är en av regeringens satsningar på strategiska forskningsområden. Programmet siktar både på att Sverige ska bli ett av världens främsta länder för hållbar produktion och att andra länder i första hand ska välja Sverige när det kommer till hållbar produktion och utveckling.

– Vi är mycket glada över att få vara del i den här stora satsningen. Vårt projekt leds av Carin Andersson vid Lunds universitet och tillsammans med dem, Mälardalens högskola och en rad företag tilldelas projektet nu strax under sex miljoner av VINNOVA. Jag och Peter Almström får 1 850 000 kronor för vår forskning och vi kommer även att involvera vår kollega Naghmeh Taghavi Nejad Deilami i arbetet, berättar Mats Winroth.

Framtidsutmaningar för hur svensk produktion kan se ut år 2030 har tagits fram inom sex nationella expertgrupper inom Produktion 2030, tillsammans med analysföretaget Kairos Future. Peter leder en av expertgrupperna och de övriga i projektet ingår också.

– I Sverige ser vi en kraftig avindustrialisering och det är en av utmaningarna som projektet står inför. Våra expertgrupper har jobbat fram olika framtidsscenarier som vi nu ska fortsätta studera, säger Mats.

Arbetet med expertgrupperna fortsätter den 1 augusti då projektet drar igång på allvar.

– Nu är det dags att växla upp tempot. I princip alla företag använder sig av mätetalssystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Första steget blir att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetalssystem som används på de företag vi ska titta på, berättar Peter.

Både han och Mats har sett att många företag gärna mäter saker men att kunskapen om varför man mäter är låg och att det är sällan man faktiskt följer upp och agerar på det som mäts.

– Nu har vi en chans att påverka de här företagen så att de ökar upp den kunskapen och faktiskt gör någonting av det som mäts. Målet är att uppnå större effektivitet och mätbarhet för bättre ledning och styrning av produktion mot strategiska mål och ökad hållbarhet, förklarar Peter.

Mats håller med och berättar att detta är frågor han ofta lyfter i undervisningen på Chalmers för att få studenterna att förstå vikten av att använda mätetalssystemen på ett effektivt sätt.

– Det kopplar också an till att få med sig hela organisationen och se till så att alla strävar mot samma mål, säger Mats.


Fakta
Mats Winroth är biträdande professor vid avdelningen för Operations Management på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers. Peter Almström är docent vid samma avdelning där även Naghmeh Taghavi Nejad Deilami är doktorand. Mats och Peter tillhör båda Chalmers styrkeområde Produktion.


Text: Caroline Örmgård
Bild: Oscar Mattson


Sidansvarig Publicerad: on 03 jun 2015.