Lovande IKT-företag stöttas i ny satsning

​Born Global är en satsning på unga bolag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) med hög tillväxtpotential och som handlar om att utveckla och förbättra processer hos startup-företag genom att systematiskt försöka hitta en skalbar affärsmodell. Bakom satsningen står Center for Business Innovation (CBI), ett forskningscentrum vid Chalmers tekniska högskola som bedriver forskning inom innovation och innovationsförmåga, samt Innovationsbron. Ursprungsidén till Born Global-programmet kommer från professor Sören Sjölander, verksam vid Chalmers tekniska högskola och CBI.


I gruppen från CBI som leder programmet ingår förutom Sören Sjölander själv också forskarna Henrik Berglund, Joakim Björkdahl samt Magnus Holmén.
 
- Programmet startade på uppdrag av Näringsdepartmentet där Innovationsbron tillsammans med CBI är de som ska driva programmet och arbetet med att hitta skalbara affärsmodeller för unga, lovande svenska IKT-företag, förklarar Sören Sjölander.

Serieentreprenörer och riskkapitalister nominerade bolag

Syftet med Born Global är att öka företagens förmågor att växa snabbt och nå bra lönsamhet samt att bedriva forskning inom affärsmodellinnovationer och entreprenörskap. Företagen erbjuds stöd från ledande svenska och internationella experter, entreprenörer och coacher med lång erfarenhet av företagsutveckling inom IKT-området. Bolagen som ingår har blivit nominerade av namnkunniga serieentreprenörer och riskkapitalister, totalt nominerades 97 bolag varav tio har blivit utvalda att ingå i programmet.
 
- Vi bad personer med stor erfarenhet både av att jobba med eller starta nya företag att nominera de mest lovande svenska IKT-företag som befann sig i en tidig fas. De företag som nominerats kontaktades och fick information om satsningen. De företag som upplevde att de hade behov i linje med programmets ansökte sedan till det. Här föll många nominerade företag ifrån då de låg i fel fas jämfört med programmets fokus. Detta gav oss en ”grov lista” och så valde vi ut företag från den, berättar Magnus Holmén och Joakim Björkdahl.
 
Programmet bygger på att varje företag har en affärscoach som fungerar som ett bollplank och i slutet av sommaren hölls en kick-off uppe i Stockholm där coacherna träffade representanter från CBI och Innovationsbron för att få en översyn av processen och programmets upplägg. På kvällen deltog även personer från de utvalda företagen i ett mingel.
 

Inspiration från framgångsrika entreprenörer i Silicon Valley

I mitten av september åkte företagen till Silicon Valley för att få inspiration och utbyta kunskap med lokala IKT-företag som arbetar enligt konceptet ”kunddriven affärsutveckling”. Där fick de också möjlighet att träffa mannen som har grundat begreppet; Steve Blank vid Stanford University. Att det blev just Silicon Valley beror på flera saker.
 
- Silicon Valley är det mest intressanta stället i världen vad gäller IT och byggandet av nya företag. I den här första omgången av Born Global-programmet är samtliga företag IKT-företag så då passar det extra bra att åka dit. Det är dessutom relativt enkelt att få tag i oerhört bra folk som presenterar och diskuterar och det finns en mentalitet som bygger på att man ska ge tillbaka om man lyckas som entreprenör i ”dalen”, menar Henrik Berglund.
 
 Ett av företagen som ingår i utvecklingsprogrammet är Greenbyte som startades av Chalmeristerna Jonas Corné och Oscar Winter. Greenbyte tillhandahåller tjänster och molnbaserad mjukvara till vindkraftsindustrin.  Inför resan till USA hade vd:n Jonas Corné höga förväntningar.
 
- Vi åker till San Francisco med förhoppningen att träffa människor med ett öppet förhållningssätt till nya idéer och hoppas komma tillbaka perspektivstinna och inspirerade att tänka STORT.
 

Litteraturstudier kombinerat med aktionsforskning

Forskningen inom programmet bedrivs på flera vis, bland annat genom traditionella litteraturstudier och intervjuer, men också i form av aktionsforskning där entreprenörernas egna processer påverkas på olika sätt. Resultaten kommer att presenteras i en mängd former, exempelvis vid företagsworkshops men även som en punkt på agendan för årets CBI-dag som går av stapeln den 4 december.

- Vi kommer förstås att presentera våra resultat i det klassiska formatet som artiklar, men också ha dem som grund för uppdatering av kursinnehållet när det gäller de skarpa studentprojekten inom masterprogrammet Management and Economics of Innovation. Det är lika bra att ge studenterna state-of-the-art vad gäller sökande efter fungerande affärsmodeller direkt, utan att passera gå, säger Joakim Björkdahl.
 
Nästa steg är att starta arbetet med att få igång det andra årets program som börjar hösten 2013. För årets program så handlar det om att följa upp den feedback som man fått från flera ledande svenska serieentreprenörer och riskkapitalister.
 
 
Följande bolag ingår i årets Born Global-satsning:

• Help-IT AB
• Proj Tools AB
• ContentMap AB
• Percepio AB
• Yooba AB
• Roadroid AB
• Hawc International AB
• Paperton AB
• Detecify
• Greenbyte
 
 
Text: Annica Eijlinder
Bild: Shutterstock, privata

Sidansvarig Publicerad: må 20 okt 2014.