Återtillverkade elcyklar värnar miljön och ökar lönsamheten

​I närmare ett år har tre Chalmersforskare skissat på en ny affärsmodell för en cykeltillverkare i Göteborg. Grundidén med affärsmodellen är att redan från börja designa produkten så att den ska kunna återanvändas och återproduceras. På så vis menar forskarna att man både ökar lönsamheten och ser till att färre saker hamnar på soptippen.

Det var i samband med att de tre forskarna fick en cykeltillverkare i Göteborg att intressera sig för att testa en så kallad cirkulär affärsmodell för en ny produkt som projektet ”Towards a circular economy” drogs igång av Mats Williander, Marcus Linder och Thomas Nyström. Projektet drivs gemensamt av Chalmers, Center for Business Innovation (CBI) och Viktoriainstitutet. Med en cirkulär affärsmodell finns redan från början tanken att produkterna ska komma tillbaka till producenten och som positiv bieffekt värnas miljön i och med en minskad mängd avfall och minskad material- och energiåtgång vid återtillverkning istället för nytillverkning.

- Många traditionella affärsmodeller bygger på antagandet att man tillverkar något och sedan säljer det och hoppas att aldrig se det igen. Har vi tur så återvinns en del av materialet men försämrade materialegenskaper gör att det ändå snabbt slutar på soptippen eller bränns. Med ett cirkulärt materialflöde bygger man in i affärsmodellen att produkterna ska komma tillbaka till producenten, vilket får en hel del följder, säger Mats Williander.
 
Forskarna berättar att med slutna materialflöden är produkten och hela affären redan från början designad för att produkten ska återanvändas och återproduceras för att öka den ekonomiska effektiviteten. Som positiv bieffekt värnas miljön i och med en minskad mängd avfall. En central del blir att sälja produktens funktion genom en tjänst och behålla ägandet.

Förändrade affärsmodeller när materialflöden sluts

I projektet studeras hur ett företags affärsmodell förändras när materialflödena sluts. Stort fokus ligger på att försöka förstå hur företagsledare resonerar kring de avvägningar som måste göras. En viktig fråga har varit i vilket stadium produkten ska återinföras i produktion.
 
- Är produkten nermald till råvaror blir flexibiliteten större, men kostnaderna blir mycket högre än om man istället väljer att bara kvalitetskontrollera och återställa de dyraste komponenterna. Valet påverkar sättet man vill ta betalt på och vem som bör äga produkterna under produktens livscykel. Det i sin tur får följder för bland annat typ av kundrelation, leverantörsrelation, modularisering och gränssnitt i produkten, förklarar Marcus Linder.

Lönsamhet genom ökad ekonomisk livslängd

Forskarna har kommit fram till att det tycks finnas stor lönsamhetspotential i en cirkulär affärsmodell, bland annat på grund av att den ekonomiska livslängden förlängs. De menar även att det är viktigt för företaget att ta ett ägaråtagande för produkten för att hållbarhetsvinsten ska slå igenom, det räcker alltså inte med traditionell leasing.
 
- När företaget behåller ägandeskapet skapas ett starkt incitament att minimera kostnader även under användningen, eftersom dessa kostnader direkt drabbar företaget. Det kan röra sig om kostnader som tidigare till och med kan ha varit intäkter, så som service och reservdelar, säger Thomas Nyström. 

Pilottest med elcyklar

Projektet kommer att pågå fram till årsskiftet men en del slutsatser har redan dragits utifrån resultaten som framkommit hittills.
 
- Vi kan se att med rätt designade cirkulära affärsmodeller bör åtminstone vissa företag kunna konkurrera bättre och samtidigt bli mer ekologiskt hållbara, säger Mats Williander.
 
Även om de ser att användningen av en cirkulär affärsmodell kommer bli allt vanligare framöver så menar de tre forskarna att omställningen kommer att ta tid. En trolig orsak till det är att omställningen får så pass stora effekter på företagets affärsmodell att många företagsledningar kommer att tveka.
 
- Eftersom de flesta företag har linjära affärsmodeller där många produkter produceras och används för att sedan slängas så kan det bli problematiskt i befintliga relationer i värdekedjan om ett företag ändrar sin affärsmodell. Det finns med andra ord trögheter och utmaningar utanför företaget som kan göra omställningen besvärlig eller rent av omöjlig, menar Marcus Linder.
 
Ett pilottest av affärsmodellen, innehållande 10 elcyklar och 10 abonnerande kunder, har gjorts hos den lokala cykeltillverkaren och detta kommer forskarna att följa upp under hösten. De kommer även att skissa på ett antal artiklar baserade på de insikter de fått i projektet.
 
- För många konsumentprodukter är individuellt ägande viktigt, men pilotstudien visar bland annat att det kan vara lika attraktivt för kunderna att få tillgång till funktionen elcykel som att äga själv, konstaterar Thomas Nyström.
 
 
 
 
 
 
 
 
Text och bild: Caroline Örmgård

Sidansvarig Publicerad: ti 21 okt 2014.