Affärsmodellsinnovation allt viktigare för lönsamhet

​Vikten av affärsmodellsinnovation diskuterades nyligen under CBI-dagen, ett event som årligen arrangeras av forskningscentrumet Center for Business Innovation (CBI) vid Chalmers. Bland deltagarna fanns entreprenörer och riskkapitalister som, förutom att lyssna på föredrag från erfarna praktiker och forskare, fick arbeta med case om just utveckling av affärsmodeller. Joakim Björkdahl, forskare vid CBI och en av projektledarna för årets CBI-dag, var mycket nöjd med eventet.

Hej Joakim, vad är CBI-dagen för något?
CBI-dagen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte praktiker emellan men också inspiration från pågående forskning som utförs vid Center for Business Innovation. Eventet hålls en gång om året med olika tema varje gång.

Berätta om årets tema!
Vi diskuterade frågeställningar, teorier och praktiska metoder för affärsmodellsinnovation. Företag förlitar sig till stor del på produkt- och tjänsteinnovationer för att nå lönsam tillväxt. Även om dessa är och har varit viktiga för företag under decennier så har resultatet av ökad specialisering och internationell konkurrens inneburit att innovation av affärsmodellen blivit allt mer avgörande för företags lönsamhet och överlevnad. Här finns det stor potential för företag att agera.

Kan du utveckla det?
Vanligtvis använder företag sin existerande affärsmodell när de lanserar nya erbjudanden. Det visar sig dock ofta att det är betydligt bättre att ha en bra affärsmodell kopplat till en medioker teknologi eller produkt än tvärtom, det vill säga en medioker affärsmodell med en fantastisk teknologi eller produkt. Alltför många tänker bara i termer av teknologi och produkter och det brukar inte alltid gå så bra.

Vilka fanns på plats?
Deltagarna kom från både storföretag och startup-företag. Det viktiga är att deltagarna arbetar med att utveckla nya affärer eller att förändra existerande. Vi vände oss bland annat till entreprenörer, riskkapitalister, intraprenörer, produktchefer och innovationsstrateger.

Hur såg programmet ut?
Under dagen hölls föredrag av erfarna praktiker och forskare gällande frågor som till exempel ”hur kan ett företag arbeta praktiskt för att utveckla sin affärsmodell?” och ”vilka är för- och nackdelarna med dagens verktyg?”. Ett skarpt case gällande affärsmodellsutveckling ingick där deltagarna fick komma med uppslag på hur företaget skulle agera utifrån sin problemsituation. Ett företag presenterade även hur det är att etablera sig med en helt ny affärsmodell i en etablerad industri.

Vad var det bästa med CBI-dagen i år?
Att se alla engagerade deltagare som upplever att de lär sig någonting nytt som de vill ta med sig tillbaka till sina företag.

 

 
 
Text: Caroline Örmgård
Bild: Jan-Olof Yxell

Sidansvarig Publicerad: ti 18 dec 2012.