VREF-Konferensen 2016: Logistikutmaningar i dagens förtätade städer

​Världens ledande forskare inom citylogistik samlas snart i Göteborg, under 2016 års VREF-konferens. Målet: att lära av de bästa exemplen, och diskutera de många logistikutmaningarna i våra allt mer förtätade städer.
​Dålig luftkvalitet, trängsel och trafikbuller. Många städer har länge varit alltför beroende av bilanvändning. Det har lett till problem, som kräver nya strategier och tillvägagångssätt.
 
Sönke Behrends, teknologie doktor på Chalmers och en av organisatörerna bakom VREF-konferensen, beskriver en pågående förändring inom stadsplanering:
 
- Nu bygger vi städer för människor igen. Fokus ligger på att förtäta städerna, och ta bort utrymme från bilar för att ge till fotgängare, cykelbanor och grönområden, säger han.
 

"Vi skapar stadsdelar som ska vara mer eller mindre bilfria, samtidigt som hemleveranstrafiken ökar. Om vi ​​inte hittar en lösning på problemet kan vi inte få de städer som vi önskar"

Sönke Behrends, Chalmers

 
Den nuvarande utvecklingen i Göteborg, en stad som växer kraftigt, är ett tydligt exempel.
- Göteborg förtätas i snabb takt. Vi är faktiskt på väg att bygga en stad i Uppsalas storlek och placera i Göteborg - utan att skapa mer utrymme för bilar, säger han.
 
 
Nytänkande och innovation krävs. "Det är viktigt att få med logistikperspektivet i stadsplaneringen, och det kräver samverkan mellan stadsplanerare, transportindustrin och konsumenter", säger Sönke Behrends.
 

Idag är stadsplaneringen inriktad på att skapa tätorter som kan erbjuda hög livskvalitet för invånarna. Men det finns svårigheter. För samtidigt som bilar och transportföretag möter allt fler hinder och begränsningar i städerna, medför den ökande e-handeln ytterligare utmaningar.
 
- I takt med att allt fler människor köper varor på internet kommer trafiken med varutransporter att öka. Det innebär att vi skapar stadsdelar som ska vara mer eller mindre bilfria, samtidigt som hemleveranstrafiken ökar. Om vi ​​inte hittar en lösning på problemet kan vi inte få de städer som vi önskar, säger Sönke Behrends.
 
Att hitta smarta logistiklösningar i tätorter kräver nytänkande och innovation. VREF-konferensen innebär en möjlighet för forskare och aktörer från både den offentliga och privata sektorn att lära av varandra, dela perspektiv och diskutera komplexiteten kring urbana godstransporter.
 
Några av världens ledande forskare inom området deltar under de tre konferensdagarna.
 
- Intresset för frågor kring godstransporter i städer har ökat de senaste åren. Det är viktigt att få med logistikperspektivet i stadsplaneringen, och det kräver samverkan mellan stadsplanerare, transportindustrin och konsumenter. Den här konferensen kommer att sammanföra dessa aktörer, och förhoppningsvis öka deras medvetenhet om varandras perspektiv på frågan, säger Sönke Behrends.
 

"Forskningen inom det här området är i sin linda, och det finns inte tillräckligt med kunskap och förståelse för de problem som utförare av logistiktjänster i städer upplever"

Henrik Nolmark, VREF

 
 
Henrik Nolmark, administrativ chef för VREF, betonar också vikten av konferensen.
- Hanteringen av urbana godstransporter är en utmaning som kommer att öka i takt med en växande efterfrågan på leveranser av varor och tjänster, och i en situation där konkurrensen om gatuutrymmet blir allt hårdare mellan bilar, skåpbilar, kollektivtrafik, fotgängare och cyklister.
 
-Forskningen inom det här området är i sin linda, och det finns inte tillräckligt med kunskap och förståelse för de problem som utförare av logistiktjänster i städer upplever. Yrkesverksamma inom transportbranschen, stadsplanerare och beslutsfattare saknar övergripande förståelse, tillförlitlig data och en gemensam terminologi. Detta får stora konsekvenser för hanteringen av logistiksystem, både i enskilda städer och i större globala fraktnätverk, säger han.

Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA OM VREF-KONFERENSEN 2016

 
  • Mer än 140 deltagare kommer att delta i VREF-konferensen 2016, som äger rum den 17-19 oktober i Göteborg. Temat är ”Plan for the future – sharing urban space”.
  • Konferensen arrangeras av Urban Freight Platform, och stöds av VREF, Volvo Research and Educational Foundations.
  • Urban Freight Platform är en del av logistikkompetenscentret Northern LEAD vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
  • Några av talarna på konferensen är: José Holguín-Veras, Rensselaer Polytechnic Institute, RPI, Eiichi Taniguchi, Kyoto University, Genevieve Giuliano, University of Southern California / VREF CoE Metrofreight, Ian Wainwright, Transport for London, Kerstin Alquist, Stockholms Stad, Anders Berger, Volvo Group Truck Technology.
  • Konferensen leds av Michael Browne, Göteborgs universitet och Maria Lindholm, CLOSER


MER INFORMATION: 


Twitter: hashtagen för konferensen är #sharingurbanspace

 


Sidansvarig Publicerad: on 04 jan 2017.