Maria Landqvist: Start-ups i industriella nätverk - När relationer bygger innovationer
Forskar om relationsbyggande. "Som start-up måste man hela tiden jobba parallellt med flera relationer samtidigt", säger Maria Landqvist, Chalmers, som studerar hur start-ups skapar en position i industriella nätverk.

Start-ups i industriella nätverk - när relationer bygger innovationer

​Chalmersdoktoranden Maria Landqvist har ägnat de senaste åren åt att studera hur start-ups jobbar med relationsbyggande. Hon ser många vinster med att öka förståelsen för hur innovationer kan utvecklas i symbios mellan flera aktörer.
​Maria Landqvist forskar om start-ups och hur de skapar en position i industriella nätverk. Maria är doktorand på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Supply and Operations Management. Nu försvarar hon sin licentiatuppsats “Start-ups in business networks: Resource development through interaction”
 
Berätta om din forskning!
Jag har tittat på hur tre start-ups från Chalmers entreprenörsskola har jobbat med att få fram innovationer som dels kunder vill använda och betala för, dels leverantörer har möjlighet att producera. Att vara ett nyetablerat tekniskt bolag innebär oftast att många viktiga resurser saknas, som vissa kompetenser eller fysiskt material, vilket gör att man måste koppla upp sig mot aktörer utanför sin egna sfär. Jag har studerat de affärsrelationer som finns mellan start-ups och det omgivande nätverket av aktörer, och undersökt hur resurser måste anpassas till varandra i affärsrelationen för att innovationer ska kunna skapas. Målet är att bättre förstå hur start-ups relaterar till affärsnätverket, och vilka konsekvenser interaktionen får för både start-upet, innovationen och nätverket.
 
Varför är detta område så spännande – och viktigt?
Jag tycker personligen att innovation i sig är ett spännande ämne och då gärna de här radikala innovationerna som verkligen kan förändra förutsättningarna för hur vi lever och använder våra resurser. Jag gjorde tidigare ett kandidatarbete om kommersialisering av odlat kött i laboratoriemiljö och tyckte det var så fascinerande vad Jolie Gold och Mark Post forskade kring. Ofta kan det tyckas vara en lång väg till målet, och då behövs eldsjälar för att utvecklingen ska gå framåt. Tittar jag på mina studieobjekt idag så ligger de också i framkanten när de gäller att ta fram nya sätt att exempelvis producera el eller effektivisera sjukvårdsprocesser. Ett konkret exempel är ju algen som Swedish Algae Factory försöker bädda in i cirkulärekonomiska system för att minska onödigt avfall och samtidigt skapa förutsättningar för förnybar energi.
 
Men för att kunna skapa de här innovationerna behövs hjälp utifrån. Ta algen som exempel igen, den måste som resurs bäddas in i existerande processer som inkluderar andra resurser och aktiviteter hos andra aktörer för att bli användbar. Det är här min forskning kommer in för att kunna ge en bild av hur detta faktiskt går till. Vad händer med själva resursen när den anpassas till de förutsättningar som finns utanför företagsgränsen? Vilka anpassningar måste göras, både hos algen och hos de andra aktörerna? Vilka konsekvenser får detta för hela eller delar av nätverket?
 

"Uppstartsprocesser och skapande av nya relationer berör inte bara nyetablerade företag, utan är minst lika viktiga för etablerade företag som vill förnya sig"

Maria Landqvist, doktorand, ChalmersVilka är dina viktigaste slutsatser?
Som start-up måste man hela tiden jobba parallellt med flera relationer samtidigt. Dels för att fortsätta utveckla nya applikationsområden med exempelvis potentiella kunder eller forskare, dels för att utveckla det som redan används ute hos kunden och få till bra samarbeten med leverantörer. Det behövs göras anpassningar inte bara hos fokalresursen (exempelvis algen) utan också hos den resurs den kombineras med i nätverket. Hos de affärsrelationer som verkligen bidrar till en ökad inbäddning av fokalresursen finns ett ömsesidigt anpassningsmönster hos de aktörer som är involverade. Jag har också gjort en analys av kopplade resursgränssnitt, och har hittills kunnat identifiera fem olika sätt som gränssnitt mellan resurser kopplas samman - alltså hur en anpassning mellan två resurser påverkar ytterligare gränssnitt mellan andra resurser. Man får helt enkelt en kedjereaktion i nätverket. Det är också viktigt att förstå att uppstartsprocesser och skapande av nya relationer inte bara berör nyetablerade företag, utan är minst lika viktiga för etablerade företag som vill förnya sig.
 
 
Vilken ny kunskap bidrar din forskning med?
Det har forskats mycket om entreprenören och dess nätverk, främst på individnivå men också en del på resursnivå. Min forskningsgrupp, Industrial Marketing and Purschasing group (IMP), lyfter fram själva start-upet som aktör, för att se hur den kopplar till andra aktörer i affärsnätverket och bidrar med innovation. Vår tidigare forskning har handlat mycket om redan etablerade företag, men nu studerar vi även uppstartsprocesser i nätverket. Min forskning kopplar an väldigt tydligt till resursdimensionen och utnyttjar start-upets tidiga etableringsfas för att kunna säga något om resursutveckling som en process i affärsnätverket.
 
 
Hur kan din forskning användas?
Jag hoppas kunna bidra till att utveckla begreppen kring resurser, features och interface kopplade till den teori min forskargrupp använder (Industriella Nätverksansatsen), samt förståelsen för hur innovationer kan få möjlighet att utvecklas i symbios med andra aktörer. En ökad förståelse tror jag hade gynnat både företag och organisationer och inte minst vårt samhälle som står inför en hel del utmaningar framöver. Det vore också fint att kunna ge något tillbaka till Entreprenörsskolan genom att öka förståelsen för hur företagen jobbar med relationsbyggande när de väl examinerats.
 
 
Hur ska du gå vidare med forskningen nu?
Nu ska jag åka till Marrakech och bara vila och få inspiration. Därefter startar mitt och Frida Linds nya projekt kopplat till Energimyndigheten, som också ska mynna ut i min doktorsavhandling. Där blir det tydligare fokus på hur teknikbaserade företag jobbar som motorer för att introducera förnybara energilösningar. Det handlar om att skapa mer kunskap kring hur existerande resurskonstellationer i nätverket både underlättar och skapar hinder för förnybara energilösningar. Tanken är att jag fortsätter att studera de studieobjekt jag redan använt i min lic. I vår blir det två månaders gästforskning hos kollegor i Ancona i Italien. Det ser jag fram emot!
 

Textsammanställning: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Läs mer om Maria Landqvist
 
 

Publicerad: to 04 jan 2018.