Ingrid Johansson Mignon

Ingrid Johansson Mignon får stipendium för sin forskning om affärsmodeller för att sprida solenergiteknik i Sverige. Foto: Laurent Toudic

Så kan solenergiteknik spridas – stipendium till Ingrid Mignon

​Hur kan innovativa affärsmodeller bidra till en storskalig spridning av solenergiteknik i Sverige? Det undersöker chalmersforskaren Ingrid Johansson Mignon, som nu får stipendium från familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.
​Ingrid Johansson Mignon, universitetslektor vid Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, har tilldelats 400 000 kronor av familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse för sin forskning. Projektet har som mål att öka förståelsen kring hur innovativa affärsmodeller kan bidra till en storskalig spridning av solenergiteknik i Sverige.

Ingrid berättar om forskningen:
”Omställningen till ett hållbart energisystem kräver att förnybar elproduktionsteknik, som till exempel solenergiteknik, sprider sig storskaligt. För att uppnå detta mål har företag och investerare i andra länder som USA, Japan eller Tyskland använt nya typer av affärs- och samarbetsmodeller, till exempel tredjepartsägande eller teknikleasing. I dagsläget används dock få av dessa modeller i Sverige. Detta kan bero på att dessa modeller saknar mervärde för investerare eller att vissa förutsättningar på marknaden eller i regelverket gör dem oanvändbara. Projektet kommer att utvärdera deras potentiella mervärde för Sverige samt utforska vilka eventuella hinder som finns för deras användning i Sverige".

Mer information
Läs mer om Ingrid Johansson Mignon, universitetslektor på avdelningen för Innovation and R&D Management på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation.
Email: ingrid.mignon@chalmers.se
Tel: +46 768 554 566

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse bildades 2012 och har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. Stiftelsen delar också ut ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.
Läs mer om stiftelsen

Publicerad: ti 13 nov 2018. Ändrad: on 14 nov 2018