Så förändras juristbranschen av digitaliseringen

​Digitaliseringen förändrar branscher och samhällen över hela världen och har en särskild påverkan i de branscher som tidigare har varit skyddade från förändringar. Juristbranschen är en sådan. I sin doktorsavhandling berättar Charlotta Kronblad hur digitaliseringen har inverkat på advokatbyråer och domstolar och den "magiska bubbla" som tidigare skyddade deras värld.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Jag fokuserar på hur digitalisering förändrar organisationer och vad som händer när tidigare sanningar och antaganden kastas omkull. Digital teknik har gett advokatbyråer och domstolar stora möjligheter, men det har också utmanat tidigare logiker, etablerade metoder och affärsmodeller. Till exempel ersätts mänskligt expertarbete alltmer av maskiner, vilket innebär att affärsmodeller baserade på timförsäljning blir föråldrade. Organisationer måste förstå hur man agerar i och anpassar sig till detta nya digitala sammanhang.

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Genom att utforska vad digitaliseringen har inneburit inom jurist branschen försöker jag förstå hur digital teknik har införlivats i denna värld, och varför olika aktörer har reagerat på digitaliseringen på olika sätt. Om vi förstår varför vi beter oss på vissa sätt är vi bättre rustade att göra medvetna val. Och om vi förstår möjligheterna och riskerna med implementering av digital teknik så blir vi också bättre rustade att hantera dem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Digitaliseringen har förändrat branschens grundläggande karaktärsdrag. Detta innebär att juridiskt arbete inte längre nödvändigtvis behöver vara kunskapsintensivt, utan kan kräva annat kapital än mänskligt och kräva annan typ av kompetens än juridisk. För att lyckas i denna nya värld kan aktörerna inte längre förlita sig på gamla arbetssätt. Detta har blivit än mer relevant på grund av samhällets ansträngningar för att bekämpa spridningen av Covid-19, som har drivit på hastigheten i den digitala transformationen. I juristbranschen innebär detta att det professionella livet under bubblan har förändrats och att bubblan i sig har försvagats. Detta har bidragit till institutionell komplexitet där vi plötsligt har en möjlighet att göra medvetna val och vidta väl övervägda åtgärder som kan föra in oss på rätt väg mot den framtid som vi önskar.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– För att lyckas i den nya digitala världen behöver vi en bättre förståelse för de möjligheter och risker som digital teknik medför, och vi måste lära oss att förverkliga dessa möjligheter och hur vi kan hantera riskerna. Jag hoppas att min forskning kan hjälpa till med det.


Textsammanställning: Daniel Karlsson
 
 
Disputationen genomförs online den 20 augusti 2021 kl 13.15, länk via avhandlingens sida
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 17 aug 2021.