Sara Dahlin: Så kan kvalitetsförbättringarna i vården stärkas
Fokus på ökad vårdkvalitet. ”Det känns spännande och utmanande att få med både det sociala tänket och ingenjörstänket i ett”, säger Chalmersdoktoranden Sara Dahlin, som forskar om hur kvaliteten inom vård och omsorg kan förbättras.

Så kan kvalitetsarbetet i vården stärkas

​För att ta sig an vårdens utmaningar krävs ett större helhetstänk. Det anser Sara Dahlin, doktorand på Chalmers, som i sin forskning visar hur arbetet med vårdkvalitetsförbättringar kan stärkas av att inkludera upphandling och ”process mining” – en metod för att kartlägga patienternas resa i vården.
Sara Dahlin forskar om hur kvaliteten inom vård och omsorg kan förbättras. Hon är doktorand på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Service Management and Logistics, och försvarar nu sin licentiatavhandling Understanding quality improvement in care: The case of public care procurement and process mining.
 
Berätta om din forskning!
Vården har stora utmaningar som kvalitetsförbättringsforskningen försöker hjälpa till att möta. Målet är att nå en patientcentrerad vård där resurserna (dvs tid, pengar, personal, etc.) används på ett hållbart och effektivt sätt. Detta är inte helt enkelt eftersom vården är både komplex och dynamisk. Syftet med min forskning är att se hur man kan förstå och stötta kvalitetsförbättring genom att titta på relaterade, men tidigare outforskade områden på två olika sätt.
 
1.    Det finns vårdområden där vi inte vet riktigt om och hur kvalitetsutveckling används. Jag har tittat på upphandling av vård, som har ökat markant de senaste decennierna, men där man tidigare inte har vetat hur kvalitetsutvecklingen drivs.
2.    För att förstå vården finns olika metodiker att följa, men det är inte säkert att dessa räcker till för att fånga komplexiteten. Metodiken process mining kan vara användbar för att förstå variationen i patienters vårdprocesser på ett mer detaljerat sätt än vad man gör idag. I process mining använder man patientdata, som redan finns dokumenterad, och får ut en karta över patienternas resa i vården, på individ- eller gruppnivå. Man kan sen koppla kartan till annan data för att bättre förstå kostnader, väntetider med mera.
 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
Att kvalitetsförbättringsområdet faktiskt kan förstås bättre och stöttas genom att expandera fältet till att inkludera även vårdupphandlingar och process mining. De stora bidragen ligger dels i att få ett större helhetstänk, till exempel genom att förstå upphandlingen som del i systemet, dels i att det finns möjlighet till djupare förståelse av variation i processer än vad man oftast har idag. Forskningen har också identifierat varierande fokus på kvalitetsutveckling både inom och mellan upphandlingar. Allt detta har praktisk påverkan på vården; utöver möjligheter till ökat lärande och samarbete så ger forskningen insikter om att det krävs en del ändrade arbetssätt och kunskapsbyggande för att få till kvalitetsförbättring inom dessa områden.
 

”Upphandling av vård har ökat markant de senaste decennierna, men man har tidigare inte vetat hur kvalitetsutveckling drivs inom området”

Sara Dahlin, doktorand på Chalmers
 
Vilken ny kunskap bidrar din forskning med?
Jag har tagit fasta på att inte uppfinna hjulet på nytt, utan istället föra in existerande områden i kvalitetsförbättringsområdet. Jag tittar på bidraget som kan komma från att föra ihop upphandling av vård respektive process mining med kvalitetsförbättring. Främst genom att se hur kvalitetsförbättringsområdet påverkas, men också dess påverkan på upphandling av vård och process mining – och vilka fördelar och utmaningar detta kan leda till. Det har fått väldigt lite fokus i kvalitetsförbättringsforskningen tidigare.
 
Hur kan din forskning användas?
Min förhoppning är att den ska leda till att kvalitetsförbättringsområdet och de som jobbar med kvalitetsförbättring anammar dessa ”nya” områden, och att det leder till ytterligare lärande och förståelse kring hur förbättringar kan drivas. Variationen som jag har upptäckt i både upphandling och genom process mining visar att mycket kunskap och potential redan finns, men den behöver utnyttjas eller spridas. Det är inte en helt lätt uppgift, men jag tror att belöningen i form av exempelvis ökad personcentrering och bättre resursutnyttjande är värt mödan.
 
Varför är detta område så spännande?
I grunden drivs jag av att bidra till en bättre vård, helt enkelt. Det känns självklart att försöka hantera vårdkvalitetsbristerna, det är här det viktiga kommer in, och kvalitetsförbättringstänket känns väldigt logiskt för mig. Jag gillar kombinationen av att man måste förstå varje komplex situation och anpassa lösningar efter den, men också att det går att få fram generella sätt att arbeta på, där man får plocka de metodiker som passar situationen som från ett smörgåsbord. Det känns både spännande och utmanande att få med både det sociala tänket och ingenjörstänket i ett.
 
Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Läs mer om Sara Dahlin

Läs licentiatavhandlingen Understanding quality improvement in care: The case of public care procurement and process mining


Publicerad: ti 19 jun 2018.