Per Wide
​Per Wide forskar om hur störningar i transportsystemet kan hanteras på ett bättre sätt.​

Realtidsinformation kan minska störningar i transportsystemet

​Hur kan godstransporter bli mer effektiva? Per Wide granskar hur störningar i godstransporter hanteras i realtid. Målet: att minimera påverkan på transportsystemet.
​Per Wide, doktorand på Chalmers, har ägnat de senaste åren åt att forska om godstransporter, och hur realtidsinformation kan göra att störningar i transportsystemet kan hanteras på ett bättre sätt.

Nu presenterar han sin licentiatuppsats ”Recovery actions in freight transport through real-time disruption management”

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

Det finns effektivitetsproblem inom godstransporter som hänger samman med hanteringen av störningar. Samtidigt sker det en utveckling av automatisering inom transportsektorn, och fler informationssystem har blivit tillgängliga. Det ställer nya krav och skapar nya möjligheter när det gäller hur störningar kan hanteras. 

Hur försöker du bidra till att lösa detta?

Jag undersöker hanteringen av störningar efter att de har skett.  Målet är att se hur hanteringen kan förbättras genom mer användning av realtidsinformation.  

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

Jag hoppas att forskningsresultaten leder till insikter som kan stötta en utveckling och användning av system för beslutsstöd gällande störningar, vilket i sin tur kan leda till effektivare transportsystem och försörjningskedjor.

Textsammanställning och foto: Ulrika Ernström


Mer information

Per Wide är doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och knuten till forskningscentrat Northern LEAD.

Läs mer om Per Wide


Sidansvarig Publicerad: fr 14 jun 2019.