Per Wide

Realtidsinformation för effektivare transporter

​Hur kan realtidsinformation minimera påverkan från störningar i intermodala transporter – och på så vis uppnå en hög effektivitet i transporterna? Det är ämnet för Per Wides doktorsavhandling, där störningarna som sätts i fokus är operationella. Dessa har mindre påverkan på transporterna men de sker oftare, som till exempel trafikstörningar i form av köer.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Det finns utmaningar med att minska de extra kostnader som uppstår på grund av störningar i intermodala transporter, alltså transporter som använder flera olika transportsätt. Samtidigt finns det utmaning kring hur mycket användandet av information från informationssystem, som kan erbjuda realtidsinformation för hanteringen av störningarna, påverkar dessa extra kostnader. Höga kostnader och dålig flexibilitet i intermodala transporter påverkar också i vilken utsträckning dessa transporter används, vilket gör det svårt att konkurrera med vägbaserade transporter.  

Hur försöker du bidra till att lösa detta?

– För att minimera effekterna av störningarna och på så vis minska extra kostnader på de intermodala transporterna har jag i min forskning undersökt realtidsinformation kring hur en störning upptäcks och dess påverkan på transporterna, som leder fram till ett beslut som ändrar originalplanen i syfte att hantera störningen. Dessutom, för att öka förståelsen kring utmaningen om information och dess påverkan på hanteringen av störningar, jämförs påverkan på transporternas effektivitet när olika realtidsinformation finns tillgängligt.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Resultaten visar på hur realtidsinformationen skapar nya möjligheter men också krav på hanteringen av störningar. Till exempel kan realtidsinformation stödja en hantering av störningar innan påverkan skett och på så sätt minimera störningarna på transporterna. På så vis kan realtidsinformation undvika reaktiv hantering av störningar, där påverkan på transporterna redan skett och hanteringen kopplas till högre kostnader. Avhandlingen visar också på resultat kring hur koordineringen mellan aktörer påverkar tillgängligheten av realtidsinformationen som kan användas när en störning sker. Dessutom undersöks effekterna av störningar beroende på olika realtidsinformation.  
 
– Realtidsinformation kan ta en aktiv eller passiv roll för hanteringen av störningar i intermodala transporter. Den aktiva rollen för realtidsinformation är i behov av förståelsen kring realtidsinformation och hur aktörerna är involverade i transporternas koordinering.    

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas min forskning kan bidra till ökad förståelse kring vikten av realtidsinformation för hanteringen av störningar, som kan leda till mindre påverkan från störningar och effektivare intermodala transporter. Förhoppningsvis kan forskningen leda till en process-syn på hur störningar hanteras med stöd av realtidsinformation. Transportchefer och planerare kan skapa förståelse för hur deras hantering av störningar av transport kan förändras för att undvika hanteringar efter påverkan av störningen har skett, som är kopplade till höga extra kostnader jämfört med den planerade transporten. Förhoppningsvis kan en hög effektivitet i intermodala transporter skapa bättre förutsättningar för en övergång från vägtransporter.
 

Textsammanställning: Daniel Karlsson

 
Disputationen genomförs den 10 december 2021 kl 13.15, länk via avhandlingens sida
 
Mer om Per Wide


Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.