Rätt stöd ger nya teknikbolag fäste i regionen
​Många innovativa teknikföretag från Göteborgsregionen försvinner utomlands, men med rätt nätverk och stöd kan de få fäste lokalt, visar ny forskning från Chalmers.

Rätt stöd ger nya teknikbolag fäste i regionen

​Med rätt stöd kan innovativa teknikföretag få fäste och blomstra i regionen, även när starka skäl finns för en flytt utomlands. Det visar ny forskning från Chalmers, som beskriver hur Chalmers Entreprenörskola bidragit till att havsenergibolaget Minesto fått djupa rötter i Västsverige – trots marknad och kapital på annat håll.
​Vad får lovande tillväxtbolag med hållbara tekniklösningar att rota sig? Mats Lundqvist, föreståndare för Chalmers Entreprenörskola, levererar svaret med eftertryck.
– Där entreprenörskapet tar fart, där rotar sig också bolagen. Det är betydligt viktigare än var marknaden finns eller var investeringarna kommer ifrån, säger han.
 
Exemplet han hänvisar till gäller det uppmärksammade havsenergibolaget Minesto. Företaget, som etablerades och startade sin utvecklingsresa via studenter på Chalmers Entreprenörskola, har en unik teknologi för att producera el ur havsströmmar med hjälp av en undervattensdrake. Marknaden och testmiljöerna finns främst i Nordirland och Wales, och en stor del av investeringarna i bolaget kommer från utlandet. Ändå har företaget sitt huvudkontor i Göteborg, liksom det mesta av sitt forsknings- och utvecklingsarbete.
 

"Där entreprenörskapet tar fart, där rotar sig också bolagen"

Mats Lundqvist, Chalmers Entreprenörskola
 
Förklaringen kan utläsas i en nyligen publicerad forskningsartikel från Chalmers, ”Shaping factors in the emergence of technological innovations: The case of tidal kite tecchnology”, som granskar hur nya teknikföretag växer fram och formas i en lokal kontext – med Minesto som fallstudie.
 
Försteförfattaren Johnn Andersson, doktorand på institutionen för teknikens organisation och ekonomi, berättar att de stöttande strukturerna runt Minesto gav företaget möjlighet att utveckla tekniken, få fart på bolaget och etablera sig i Göteborg. Nyckeln var den plattform som Chalmers Entreprenörskola erbjöd.
– Det här är ett företag som hela tiden har fått söka sig utomlands för att nå de potentiella marknaderna, kapitalet och testmiljöerna. Men via Chalmers Entreprenörskola fick företaget tillgång till ett lokalt nätverk, där de rätta kunskaperna och nyckelpersonerna fanns. Det var skälet till att bolaget kunde fortsätta utvecklas här, och slå ner rötterna i det lokala näringslivs- och innovationsklustret, säger Johnn Andersson.
 
 
Mats Lundqvist, föreståndare för Chalmers Entreprenörskola, och Johnn Andersson, doktorand på Chalmers, ser Chalmers Entreprenörskola som en ”växelstation” som kopplar samman nya teknologier med den lokala industrin.


Fallet Minesto är extra lyckosamt anser han, eftersom företagets rötter i Västsverige inte bara har lett till arbetstillfällen hos bolaget och dess underleverantörer, utan även genererat kunskap som kommer regionen till del ur ett bredare perspektiv.
 
– Det är inte bara företaget som rotats här, utan all kunskap det alstrat inom hållbar utveckling – många som tidigare arbetat med företaget finns ju kvar regionen. Det känns bra att Chalmers Entreprenörskola kan bidra till nya jobb och nya innovationer i Sverige, säger Mats Lundqvist.
 

"Vi behöver en omställning mot hållbarhet, men också en hållbar omställning – och då kan inte alla företag försvinna utomlands"

Johnn Andersson, Chalmers
 
Även Johnn Andersson betonar vikten av att miljöteknikföretag kan etableras och utveckla sin teknologi i Sverige.
– Vi behöver en omställning mot hållbarhet, men också en hållbar omställning – och då kan inte alla företag försvinna utomlands. Om vi i Sverige ska kunna fortsätta vara en viktig del av utvecklingen inom förnybar energi behöver vi återbäring i form av intäkter och nya exportindustrier, säger han.
 
Johnn Andersson anser att en viktig slutsats av forskningsstudien är att politiska styrmedel inte bara behöver stimulera tillväxt, utan också forma den.
– Vi behöver fundera på hur vi bäst stöttar teknikutveckling i näringslivet, och hur vi kan skapa stödmekanismer och styrmedel som i större utsträckning gör att bolagen och teknologierna rotas lokalt, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström


FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

Artikeln ”Shaping factors in the emergence of technological innovations: The case of tidal kite technology” publicerades våren 2018 i den vetenskapliga tidskriften Technological Forecasting and Social Change.
Läs artikeln här >>
 
Författare:
Johnn Andersson (försteförfattare), doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Miljösystemanalys
Hans Hellsmark, forskare på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Miljösystemanalys
Björn Sandén, professor på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Miljösystemanalys

Chalmers Entreprenörskola
Chalmers entreprenörskola är en av världens högst rankade entreprenörskolor, med starkt fokus på samverkan. Sedan 1997 har studenter på Chalmers entreprenörskola fått möjlighet att starta och driva företag. Masterprogrammet är numera Sveriges mest framgångsrika uppstartsmiljö: Bland teknikbaserade startupbolag som växt fram genom svenska inkubatorer står idag Chalmersbolag för 40 procent av omsättningen.

Minesto
Minesto tillverkar det marina kraftverket Deep Green, en ”drake” som sitter fast i en kabel på havsbotten och producerar grön el av tidvattenströmmar. Företaget utsågs av Time Magazine som en av årets smartaste uppfinningar 2010. Huvudkontoret finns i Göteborg med dotterbolag i Storbritannien.

Sidansvarig Publicerad: må 27 aug 2018.