Moln. Foto Shutterstock

”Omställningen går fortfarande för långsamt”

Omställningen har styrfart men nu behövs acceleration. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin nya rapport om Sveriges klimatpolitik. ”Det politiska systemet måste upprätthålla en strategisk blick och inte fastna i kortsiktig brandkårsutryckning” menar professor Björn Sandén vid Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som är ledamot i rådet.
Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp år 2045. I rapporten för 2022 som släpptes den 16 mars visar rådet att det finns vägar till netto noll – och alla kräver insatser inom fyra nyckelområden: effektivisering, elektrifiering, biomassa och kolsänkor.

Staten behöver:
  • Följa klimatlagens intention och låta den få genomslag i den samlade politiken och inte bara se den som en smal miljöfråga.
  • Utnyttja hela myndighetsapparaten på ett tydligt, strategiskt och koordinerat sätt.
  • Underlätta investeringar
  • Satsa på utbildning
  • Agera aktivt inom EU

Björn SandénBjörn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers har varit ledamot i rådet sedan juli 2021.

Björn, hur ser du på rådets möjligheter till påverkan det här arbetet?
– Mycket står och väger i världen och alla röster behövs i samtalet. Det finns mycket momentum i klimatomställningen. Samtidigt väcker omställningen motreaktioner. Och många stora frågor pockar samtidigt på uppmärksamhet – både pandemin och krig i Europa. I år är det val och det är avgörande att det politiska systemet förmår upprätthålla en strategisk blick och inte fastna i kortsiktig brandkårsutryckning. I det arbetet hoppas och tror jag att rådet har en viktig roll att spela.

I årets rapport har också Vilhelm Verendel, forskningsingenjör vid Chalmers E-commons och Institutionen för fysik deltagit med en analys av hur klimatet omnämns i regleringsbreven till myndigheterna.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.