Sandra Roos: ”Årets mest nedladdade avhandling handlar om att minska miljöpåverkan av kläder”
Skrev Chalmers mest nedladdade avhandling. "Den handlar om ett ämne som berör många – kemikalier i produktionen av kläder", säger Sandra Roos.

Minska kläders miljöpåverkan – årets mest nedladdade avhandling

​285 unika nedladdningar på åtta månader. Årets mest nedladdade avhandling i Chalmers Publication Library (CPL) skrevs av Sandra Roos, som doktorerade på Miljösystemanalys i januari 2017.  Avhandlingen kan hjälpa företag att kunna genomföra en mer heltäckande bedömning av klädproduktionens miljöpåverkan.
​Avhandlingen lades fram vid avdelningen Miljösystemanalys på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, där Sandra Roos var industridoktorand från Swerea IVF. Den är ett resultat av ett forskningsprojekt inom programmet Mistra Future Fashion, som tagit fram en metod för att använda livscykelanalys (LCA) och få med olika ämnens giftighet i analysen - något som tidigare varit en svaghet vid miljöbedömning av kläder.

Arbetet som Sandra Roos har utfört omfattade också insamling av data utifrån 30 olika delprocesser i textilproduktion. Resultatet gör det möjligt att på vetenskaplig grund jämföra vitt skilda textilprodukter – inklusive giftigheten hos de kemikalier som används – vilket inte har varit möjligt tidigare. Nästa steg är att göra resultatet praktiskt användbart för de svenska modeföretagen, så att de kan förbättra miljöprestandan hos sina processer och produkter.
 
Varför tror du att avhandlingen blivit så populär?
– Därför att den handlar om ett ämne som berör många – kemikalier i produktionen av kläder, säger Sandra Roos.
 
Hon tror att många företag verkligen vill utveckla så bra produkter som möjligt ur miljösynpunkt. Men hittills har det inte funnits tillräckligt mycket tillförlitlig data för att räkna ut miljöpåverkan av ett plagg eller räkna ut hur effektiva olika förbättringsåtgärder är.
 
– Det är ett behov som jag sett i industrin under lång tid och fick möjlighet att försöka möta upp genom den här chansen att doktorera i Mistra Future Fashion, säger Sandra Roos. Samverkan mellan forskare och industri är viktigt för att forskningen ska bli relevant.
 

"Kläderna som vi köper i Sverige tillverkas idag i utvecklingsländer i Asien och det är där som miljöeffekterna är synliga"

Sandra Roos
 
Att ha tillgång till nätverk och forum för att kommunicera ut sin forskning är också viktigt. Ett exempel på ett sådant nätverk är ”Kemikaliegruppen” som drivs av Swerea IVF där över 120 företag är medlemmar. Mistra Future Fashion med över 40 industripartners är ytterligare ett forum där forskningsresultatet har kunnat spridas.
   
En prisutdelningsceremoni kommer att ske i slutet på oktober under Chalmers Open Access Week. Eventet arrangeras varje år tillsammans med Göteborgs Universitet och äger rum i samband med det internationella initiativet med samma namn. Eventet uppmärksammar fri tillgång till vetenskapliga publikationer, något som Sandra Roos tycker är viktigt för hennes område.
 
– Kläderna som vi köper i Sverige tillverkas idag i utvecklingsländer i Asien och det är där som miljöeffekterna är synliga. Självklart kan Open Access bidra till att höja kunskapsnivån där det behövs som mest genom att minska den ekonomiska tröskeln för att kunna hitta vetenskapliga fakta.
 
Text:  Swerea IVF
Kontakt: Ann-Charlotte Hanning, Swerea
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

 
Två artiklar på chalmers.se om Sandras forskning:

 
 

Sidansvarig Publicerad: to 21 sep 2017.