Kontaktsjuksköterskor lyfter cancervården genom egna förbättringsprojekt

​Kontaktsjuksköterskor har under de senaste fyra åren fått möjlighet att via utbildning i förbättringskunskap driva cancervården framåt. En studie gjord av studenter från Chalmers visar att kursen har bidragit till ökad patienttrygghet och bättre vård.
​Kandidatarbete TME 2017
I ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Väst och Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers har en kurs i förbättringskunskap skapats för att kontaktsjuksköterskor ska kunna driva förbättring av cancervården. Genom egna projekt jobbar de för att patienter ska få en bättre vårdupplevelse.
 
Fem studenter från Chalmers har fått i uppdrag att undersöka hur kontaktsjuksköterskornas förbättringsarbeten har förbättrat cancervården och verksamheten.
 

"Jag har fått "andra glasögon" som gör att jag lättare ser potentiella förbättringsområden i stort och smått"

Kontaktsköterska i studien
 
I studien har kontaktsjuksköterskor från olika sjukhus i Västra Götalandsregionen intervjuats, och deras positiva inställning till kursen framgår tydligt. Kontaktsjuksköterskorna har uttryckt att kursen har gett dem de verktyg som behövs för att fortsätta arbeta med förbättringsprojekt.
 
– Jag har fått "andra glasögon" som gör att jag lättare ser potentiella förbättringsområden i stort och smått, förklarar en kontaktsjuksköterska.
 
Majoriteten av förbättringsprojekten har blivit förankrade på respektive arbetsplats och har resulterat i en förbättrad situation för patienterna. Enligt kontaktsjuksköterskorna upplever många av patienterna att de får tydligare information och känner en ökad trygghet.
 
Studien visar att kursen i förbättringskunskap har bidragit till ett mer hållbart och patientfokuserat sätt att tänka för kontaktsjuksköterskorna. För organisationen har den bidragit till mer kompetent och driven personal, och dessutom ett ökat utvecklingsarbete inom i cancervården.
 
För mer information, kontakta:
Linnéa Josefsson, linjose@student.chalmers.se

Läs studien här:
Kontaktsjuksköterskornas förbättringsarbete i cancervården- Effekter från en kurs i förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor i cancervård

Sidansvarig Publicerad: må 19 jun 2017.