Hafez Shurrab
Hafez Shurrab forskar om produktions- och verksamhetsstyrning, och har nu presenterat sin licentiatuppsats "Tactical planning in engineer-to-order environments"

Konsten att planera i komplexa produktionsmiljöer

​När produkter behöver utvecklas och anpassas efter kundernas behov kan det vara svårt att balansera utbud och efterfrågan. Med sin forskning vill Hafez Shurrab inspirera och ge verktyg till IT-utvecklare, beslutsfattare och problemlösare, för att de ska kunna skapa bättre planeringsprocesser.
​Hafez Shurrab är doktorand på Chalmers, och är särskilt intresserad av produktions- och verksamhetsstyrning. De senaste åren har han studerat taktiska planeringsprocesser som driver projektbaserad tillverkning, med särskilt fokus på engineer-to-order (ETO)-miljöer - där produkterna behöver utvecklas eller anpassas för att uppfylla kundens behov.
 
Nu har han presenterat sin licentiatuppsats, "Tactical planning in engineer-to-order environments".
 
Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?
 
I ETO-miljöer behöver produkterna oftare anpassas och utvecklas. Det gör det svårare att balansera efterfrågan och utbudskapacitet, eftersom en större komplexitet behöver bearbetas, med mer detaljer och osäkerheter.
 
Hur försöker du bidra till att lösa detta?
 
Jag har som målsättning att fånga hur formella och informella taktiska planeringsprocesser bidrar till att hantera komplexiteten i ETO-miljöer, när man balanserar efterfrågan och utbud. När en formell taktisk planeringsprocess används, som till exempel sälj- och verksamhetsplanering, tar jag upp hur den ETO-specifika komplexiteten kan hanteras. När det inte finns någon formell taktisk planeringsprocess studerar jag planeringsaktiviteter, inklusive beslutsfattande och problemlösande aktiviteter, och hur dessa aktiviteter kan bli integrerade i hanteringen av den inbäddade komplexiteten.
 
Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?
 
Jag hoppas att min forskning kan bidra till att ETO-orienterade företag integrerar sina taktiska planeringsaktiviteter i en formell företagsövergripande process, där alla funktioner samarbetar med varandra för att skapa en övergripande plan. Dessutom hoppas jag att forskningsförslagen leder till processer som verkligen förbättrar informationsbehandlingskapaciteten och minska den samordning som krävs för att hantera ETO-komplexiteten. Jag vill gärna inspirera IT-utvecklarna till att utveckla IT-verktyg i linje med mina forskningsresultat, eftersom sådana IT-verktyg kommer att erbjuda det stöd som behövs för beslutsfattare och problemlösare.
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström
 

FAKTA: Ger verktyg till ETO – orienterade företag

Hafez Shurrab är doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Med sin licentiatuppsats har han ökat kunskapen om hur man balanserar efterfrågan och utbudskapacitet på en medellångsikt, upp till 24 månader, i engineer-to-order (ETO)-miljöer, där produkterna behöver utvecklas eller anpassas för att uppfylla kundens behov.
 
Läs mer om Hafez Shurrab

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jun 2019.