Peter Almström: Idén som säkrar monteringskvalitén i fabriken
Säkrar kvalitén. "Det här är ett världsunikt system när det gäller montering. Det är roligt att det blev något av idén", säger Peter Almström, vars vidareutvecklade idé om ett digitalt monteringssystem nu prisats.

Idén som säkrar monteringskvalitén i fabriken

​Skärmarna ger varje montör personligt anpassad information, och de osäkra pappersinstruktionerna är ett minne blott. Det prisade, digitala monteringssystemet ökar kvalitén, spårbarheten och möjligheten till ett systematiskt förbättringsarbete. Bakom idén står Peter Almström, docent på Chalmers.
​”Industrin är alldeles för dålig på att få till bra tidsunderlag i sina planeringssystem”. Peter Almström, docent på Chalmers TME |Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, slår ut med händerna och konstaterar att den insikten är drivkraften bakom mycket av hans forskning de senaste åren.
 
Att ha ett bra system för ”Time Data Management” (TDM), eller tidsunderlagsadministration, öppnar dörren för många förbättringar i produktionen, framhåller Peter.
 
– Det är ingen idé att investera i fina planeringssystem om de beräknade operationstiderna inte stämmer med verkligheten. Digitaliseringen inom industrin hjälper inte ett dugg om man inte har ett fungerande sätt att få in bra tidsunderlag i planeringen, säger han.

Digitalt monteringssystem säkrar kvalitén

För några år sedan fick han idén om att möta problemet med hjälp av ett digitalt, individuellt anpassat monteringssystem. Tanken var att skapa förutsättningar för ett bra tidsunderlag för varje moment i monteringen, samtidigt som instruktionerna blir kvalitetssäkrade och montörens alla aktiviteter kan spåras och följas upp direkt.
 
En projektansökan hos VINNOVA fick nej, men idén utvecklades vidare i ett samarbetsprojekt mellan bland andra Volvo Penta och IT-företaget MVV Information Technology – där Peter Almström är styrelseordförande.
 
Sex år senare fick Peter finansiering från VINNOVA för att utvärdera systemet ”Casat”. Richard Hedman, som vid tiden var Chalmersdoktorand på dåvarande institutionen material och tillverkningsteknik, genomförde utvärderingen som en del av sin doktorsavhandling.
 

"Idag kan en biltillverkare behöva återkalla två miljoner bilar för att det kan finnas en felaktig komponent i en batch, som är svår att spåra. Med det här systemet finns en helt annan möjlighet att gå tillbaka i monteringsprocessen"

Peter Almström
 
Idag har systemet blivit verklighet på bland annat Volvo Penta i Vara. Mjukvaran och det nya arbetssättet har säkrat kvaliteten i fabriken i Vara– och gett de ansvariga Svenska Monteringspriset 2017.
 
I Vara finns de digitala skärmarna på varje monteringsstation, där montörerna möts av individuellt utformade instruktioner. Systemet vet om montören utför ett moment för första gången, och därmed behöver mer detaljerad information. Istället för att behöva bläddra i pappersinstruktioner eller få muntligt besked om nya ändringsorder ger systemet besked.
 
Det har lett till färre monteringsfel, och en ökad kvalitet i hela produktionskedjan.
 
– Systemet har fler sensorer med streckkoder som ser till att rätt komponent alltid används. Det innebär att man har byggt in fler kvalitetssäkringsfunktioner, och dessutom får det lagrat och spårbart, säger Peter Almström.
 
Just spårbarheten för allt som är monterat, ner i minsta detalj, eliminerar också risken för enorma kostnader vid eventuella produktionsfel.
 
Peter Almström förtydligar:

– Idag kan en biltillverkare behöva återkalla två miljoner bilar för att det kan finnas en felaktig komponent i en batch, som är svår att spåra. Med det här systemet finns en helt annan möjlighet att gå tillbaka i monteringsprocessen.
– Casat är det första IT-systemet som följer upp och loggar störningar på ett systematiskt sätt för manuella monteringssystem. Förutsättningen för detta är att produktionen är planerad på detaljnivå med ett så kallat elementartidsystem, som exempelvis MTM. Elementartidsystem ger en objektiv normtid och störningar kan loggas baserat på avvikelser från normtiderna, säger han.
 
För montörerna innebär systemet ett mer detaljstyrt arbetssätt med mer övervakning. Ett nytt sätt att arbeta, men Peter Almström menar att fördelarna är stora även för montören.

– Alla vill göra ett bra jobb. Det här arbetssättet innebär en större trygghet i instruktionerna, och minskar risken för extraarbete eller att man ska göra fel, säger han.

Volvo Penta och Nevs bland användarna

Systemet ska nu införas på fler monteringslinjer på Volvo Penta i Vara, och har köpts in av bland andra Nevs för att användas i produktionen i Kina. Peter Almström tror att intresset kommer att sprida sig.

– Det här är ett världsunikt system när det gäller montering. Det är roligt att det blev något av idén, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström
 
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

Peter Almström är docent i Produktionsanalys, och forskar om produktivitetsutveckling i verkstadsindustrin och i andra branscher såsom sjukvård. Han är engagerad i flera bolagsstyrelser och i Nordiska MTM föreningen.
 
 
Läs artikeln ”A state of the art system for managing time data in manual assembly”. Publicerad mars 2017 i International Journal of Computer Integrated Manufacturing. Peter Almström har skrivit artikeln tillsammans med Richard Hedman.
 
Läs mer om projektet Time Data Management for Smart Factories

Svenska Monteringspriset delas ut årligen av Svenskt monteringsforum. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Läs artikel om årets pristagare i Ny Teknik

Sidansvarig Publicerad: må 28 aug 2017.