Henrik Eriksson, CHI, forskar om IOP, idéburet offentligt partnerskap
​Henrik Eriksson på Chalmers forskar om IOP, idéburet offentligt partnerskap

Mitt i välfärdsdebatten – Henrik Eriksson ska studera unikt samarbete

​I Göteborg finns ett unikt samarbete kring ensamkommande flyktingbarn, där kommunen arbetar tillsammans med idéburna organisationer som Rädda barnen och Röda Korset. Nu blir Chalmers en av tre parter som ska studera modellen – som har hamnat i strålkastarljuset när debatten om vinster i välfärden rasar.
​När det offentliga ropar efter resurser, och privata aktörer får kritik för sina vinster - då ökar intresset för alternativa sätt att hantera välfärdstjänster. Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en ny term i svensk välfärd. Det är en samarbetsform där den offentliga sektorn sluter avtal med idéburna organisationer – som står utanför kravet på offentlig upphandling.
 
Fenomenet förväntas växa framöver, men än så länge är erfarenheterna få.
 
Det är ett av skälen till att Henrik Eriksson, docent på Teknikens ekonomi och organisation, tycker att området är så spännande. Under ett år ska han tillsammans med Bräcke diakoni och Karlstads universitet titta närmare på Göteborgs Stads avtal med nio idéburna verksamheter, som arbetar tillsammans för att stötta ensamkommande flyktingbarn.
 
- Det innebär ett unikt tillfälle att kunna studera ett IOP, för det finns inte många i Sverige idag. Det är svårt att få bra kvalitet genom upphandlingar, och de här partnerskapen är en alternativ väg för att hantera välfärdssektorns utmaningar, säger han.
 

Debatten om vinster i välfärden sätter fokus på IOP

Henrik Eriksson anser att det är viktigt att ta fram kunskap om vad som krävs för att ett IOP ska fungera på ett bra sätt. Särskilt eftersom den speciella samarbetsformen kan spridas till fler områden framöver, som äldreomsorgen och skolan.
- Debatten om vinster i välfärden har verkligen öppnat diskussionen om att arbeta med det civila samhället. Vi ska studera framgångsfaktorer och hinder för IOP. Vad som behövs för att starta, och hur man driver det på bästa sätt, säger han.
 
I ett IOP får de idéburna organisationerna ersättning för sitt arbete, men alla eventuella vinster går tillbaka till verksamheterna. Henrik Eriksson ser flera möjligheter med modellen.
 
- De olika organisationerna kan bidra med olika pusselbitar och kompetenser. Det är ju exempelvis inte bara ett boende som behövs för ensamkommande flyktingbarn. De här organisationerna kan arbeta med allt ifrån fadderverksamhet till sommarpraktik, säger han.
 
Att avtalen med organisationerna enkelt kan förlängas - och därmed inte är lika tidsbundna som upphandlade avtal - kan också skapa en viktig långsiktighet i arbetet, framhåller Henrik Eriksson.
 - Kvalitet är något du måste jobba med hela tiden. Det blir möjligt i ett sådant här partnerskap, säger han.
 

Forskningen kan hjälpa framtidens IOP

Han hoppas att forskningsprojektet kan hjälpa till att förbättra framtidens IOP, men också just det partnerskap i Göteborg som studeras. Det är tanken bakom att man valt så kallad följeforskning som metod.
 
- Följeforskning innebär att vi sammanställer och analyserar den information vi får in, och kontinuerligt för tillbaka den till partnerskapet så att organisationerna kan utveckla sina arbetssätt. Det bli ett givande och ett tagande, säger han.
 
AV: Ulrika Ernström
 
FAKTA:
  • Henrik Eriksson är docent vid Teknikens ekonomi och organisation/Service management and Logistics. Han är också knuten till centrumbildningen CHI, Center för healthcare improvement, och har forskat mycket om kvalitet vid upphandlingar inom vård och omsorg.
  • I forskningsprojektet ska Henrik Eriksson, tillsammans med Bräcke diakoni och Karlstads universitet, studera Göteborgs Stads IOP med Rädda Barnen, Röda Korset, Bräcke diakoni, Räddningsmissionen, Individuell människohjälp, Skyddsvärnet i Göteborg, Reningsborg i Göteborg, Göteborgs kyrkliga stadsmission och det sociala arbetskooperativet Karriärkraft. 
  • Forskningen om IOP finansieras av VINNOVA och Göteborgs Stad.

Sidansvarig Publicerad: on 04 jan 2017.