Hur kan logistiksystem bli mer energieffektiva?

​I sin doktorsavhandling studerar Jessica Wehner hur energieffektivitet i logistiksystem kan förbättras för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. En slutsats är att slutkonsumenten måste involveras mer aktivt i formandet av logistiktjänster.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– En stor utmaning vi står inför idag är höga utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Logistik och dess viktigaste aktivitet – godstransporter – står för en stor mängd fossila bränslen och växthusgasutsläpp. Föreslagna metoder, som ny teknik, elektrifiering och en övergång till fossilfria bränslen, är inte tillräckligt för att förändra våra nuvarande logistiksystem. Därför fokuserar jag på att minska den totala energiförbrukningen genom att förbättra energieffektiviteten i logistiksystem.

Hur har du tagit dig an problemet?

– Det övergripande miljöproblemet hanteras genom att bredda den rådande förståelsen för hur miljömässigt hållbar utveckling kan uppnås, genom att förbättra energieffektiviteten i logistiksystem. Därför studerar jag hur strukturella egenskaper formar energieffektivitet i logistiksystem, vilka initiativ som kan tas av logistikens nyckelaktör – leverantören av logistiktjänster – och hur kunderna kan co-kreera logistiktjänster som bidrar till att förbättra energieffektiviteten i logistiksystem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Några av de viktigaste resultaten handlar om egenskaper för energieffektivitet i logistikens uppfyllande kring konsumtionspunkten. Det innebär att jag studerade hur varor kan distribueras till privata hushåll, och hur hushållsavfall kan samlas in från samma hushåll på ett mer energieffektivt sätt, genom att till exempel öka utnyttjandet av kapaciteten. Vidare studerade jag vilka initiativ som måste tas av leverantörer av logistiktjänster och hur de kan mogna till miljömässigt hållbara leverantörer. Dessutom omvärderade jag rollerna för de olika aktörerna i systemet – och förklarar att slutkonsumenten måste involveras mer aktivt i skapandet av logistiktjänster.

Vad önskar du att din forskning kan bidra med?

– Jag hoppas att min forskning kan hjälpa till att minska energianvändningen inom logistik och bidra till miljömässig hållbarhet. Den praktiska betydelsen innefattar en mognad inom logistikbranschen, involvering av kunder i processen att skapa logistiktjänster, och en förevisning av verktyg för att göra det, som ”service blueprint”. Ett teoretiskt bidrag är den konceptualisering av energieffektivitet som ett värde för leverantörer och kunder, som skapas tillsammans av båda aktörerna.

Textsammanställning: Daniel Karlsson
Foto: Carolina Pires Bertuol
 

Publicerad: ti 30 jun 2020.