Patrik Fager
Foto: Oscar Mattsson

Hur bör kit med komponenter plockas ihop i produktionssystem?

​Utifrån leverantörskedjans behov har doktoranden Patrik Fager undersökt hur metoden att förplocka komponenter som ska förbrukas vid montering i kit – så kallad kit preparering – kan utformas.
​Patrik Fagers doktorsavhandling på Chalmers handlar om sambandet mellan utformning och prestation av processer för kit preparering i monteringsindustrin. I monteringsindustrin innefattar ”kitting” att försörja monteringen med alla komponenter avsedda för ett monteringsobjekt i försorterade kit. I sin forskning har Patrik studerat hur olika aspekter av kit prepareringens upplägg, såsom arbetsorganisation, utformning, rutiner, utrustning och automation, kan påverka prestation med avseende på flexibilitet, kit-kvalitet och mantidseffektivitet.

Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

Min forskning fokuserar på hur variantfloran av produkter kan hanteras i materialförsörjningen till monteringssystem. Detta är en ständigt växande utmaning som drivs på av kundkrav från marknaden.
 
Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

Vi har studerat hur lika sorters teknik, utrustning och artbetsupplägg kan användas i kit preparering för att stödja processens prestation.
 
Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

Jag hoppas att min forskning kan leda till ny kunskap om samband mellan utformning och prestation vid kit preparering och att den kan komplettera och bygga vidare på tidigare kunskap. Ett exempel är hur glasögon med inbyggda datorskärmar förhåller sig jämfört med tidigare använda tekniker som pick-by-light och pick-by-voice när de används vid kit preparering. Vidare hoppas jag att forskningen kan leda till att mer av den kunskap och erfarenheter från företag som använder sig av kit preparering blir tillgängligt för en bredare publik, samt att företag får nya perspektiv på hur kit preparering kan utföras.

Textsammanställning: Carolina Pires Bertuol och Daniel Karlsson

Läs mer om ​Patrik Fager​
Läs hans d
oktorsavhandling: "Materials Handling in Production Systems: Design and Performance of Kit Preparation"

Publicerad: to 19 sep 2019.