Förbättrad vägledning för minskad miljöpåverkan från industri och ekonomi

​Vägledning som pekar ut olika sätt att minska produkters miljöpåverkan missar ofta att ta in verklighetens komplexitet. I sin doktorsavhandling undersöker Daniel Böckin olika sätt att använda miljöberäkningar för att ta fram vägledning som faktiskt leder rätt.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Ökad miljöpåverkan för med sig ett ökat behov av vägledning för hur privatpersoner, företag och myndigheter kan minska sitt avtryck på miljön. Många riktlinjer har formulerats som visar hur våra produkter kan hanteras, vilket inkluderar allt från återvinning och återanvändning till delning. Dock är många av dessa riktlinjer baserade på förenklade beskrivningar som inte tar med verklighetens komplexitet i beräkningen. Exempelvis, om en riktlinje indikerar att man bör återanvända sina produkter, vad borde vi göra med maten man äter? Eller att man bör reparera sina produkter, medan ens beräkningar istället visar att det vore bättre att ersätta sin gamla bil med en ny, mer bränslesnål variant?

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– I min forskning försöker jag på olika sätt utveckla användbar vägledning som faktiskt leder till minskad miljöpåverkan. Ett sätt är att beräkna produkters miljöpåverkan för att hitta lösningar som kan bidra till bättre miljöprestanda. Jag använde livscykelanalys (LCA) för att undersöka potentiella miljöeffekter från 3D-printing av lastbilsmotorer. Jag använde även LCA för att undersöka om uthyrning av kläder kan vara bättre än försäljning för att minska ett företags miljöpåverkan på ett ekonomiskt hållbart sätt. För att kunna göra en sådan jämförelse behövde vi först skapa en ny metod för att beräkna miljöpåverkan från olika affärsmodeller, som döptes till business model LCA (BM-LCA).
 
– Förutom att utföra miljöberäkningar som ett sätt att utveckla vägledning, så är ett annat sätt att gå igenom en mängd existerande miljöberäkningar av lösningar med påstådda miljöfördelar, för att se mönster och dra lärdomar från den samlade litteraturen. Detta möjliggjorde utvecklandet av riktlinjer för vilka typer av lösningar som funkar för olika typer av produkter.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett av huvudresultaten var de framtagna riktlinjerna som visar vilka miljöåtgärder som är lämpliga för olika typer av produkter, och samtidigt indikerar de avvägningar som måste göras i olika fall. Ett annat viktigt resultat var utvecklandet av BM-LCA-metoden. Den användes för att jämföra uthyrning och försäljning av polyesterjackor hos ett svenskt företag, vilket visade att uthyrning kan minska miljöpåverkan och samtidigt bevara företagets vinstnivå.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att min forskning möjliggör mer nyanserad vägledning som har större chans att leda till minskad miljöpåverkan. Jag hoppas också att den utvecklade metoden, BM-LCA, används på många olika affärsmodeller och väcker en debatt som kan bidra till att överbrygga de ofta skilda världarna som är affärer och miljöanalys.
 

Textsammanställning: Daniel Karlsson


Disputationen genomförs online den 30 mars 2021 kl 13.00, länk via avhandlingens sida (lösenord: 172153)
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 24 mar 2021.