För vem är min kunskap värdefull idag?

​​Nu disputerar Martin Lackéus, vid avdelningen Entrepreneurship and Strategy på institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation, med sin avhandling ”Value Creation as Educational Practice – Towards a new Educational Philosophy grounded in Entrepreneurship”.
Martin Lackéus har forskat på en ny lärfilosofi, med rötter i entreprenöriellt lärande, som tar utgångspunkt i hur människor kan bli mer entreprenöriella under studietiden genom värdeskapande lärande. Det handlar om att låta människor lära sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något som är av värde för någon annan än dem själva. Huvudfrågorna i avhandlingen har varit att utreda vad värdeskapande lärande är, hur värdeskapande lärande kan hjälpa lärare att skapa en god lärmiljö och vad som är nytt jämfört med etablerade lärfilosofier.

Martins första egna erfarenhet av värdeskapande lärande var redan 2001 när han var student på Chalmers entreprenörskola och, som han själv uttrycker det, blev entreprenör genom företaget Vehco där han var VD och medgrundare. Åtta år senare började Martin fundera på vad det var han hade varit med om och hur processen som fick honom att identifiera sig som entreprenör egentligen gick till.

– Jag tyckte att det skulle vara intressant att ta reda på vad ”det där” var, det som gjorde mig så mycket mer entreprenöriell. Så mitt forskningsfokus kom helt enkelt ur att jag ville studera det som jag själv hade varit med om mer på djupet. Jag tror inte att man föds som entreprenör utan det handlar om att man genom värdeskapande lärande kan utveckla entreprenöriella kompetenser så som kreativitet, uthållighet och proaktivitet, berättar Martin. 

Arbetar i team för att skapa riktiga värden

Martins forskning bygger på ”experience sampling method” där upplevelser och erfarenheter fångas in i realtid. Datainsamlingen gjordes genom IT-systemet LoopMe, som togs fram av startupföretaget MeAnalytics, i vilket elever och studenter på olika skolor via en app fick fylla i sina tankar och känslor direkt när de uppkom i en lärandesituation. Detta låg sedan till grund för valet av intervjupersoner och de frågeställningar som skulle bli fokus i de kvalitativa intervjuerna. I intervjuerna söktes efter mönster i form av vanliga kopplingar mellan viktiga händelser och resulterande lärande.

– Forskningen har bedrivits på ett flertal grundskolor, gymnasier och högskolor i Sverige, Norge, Turkiet, USA, Belgien och Storbritannien och den kvalitativa analysen har vi sedan gjort med hjälp av analysverktyget NVivo. Min forskning är ett tydligt exempel på aktionsforskning, som innebär att den bedrivs nära de verksamheter som beforskas, i det här fallet lärosäten och skolor av olika slag, förklarar Martin.

IT-systemet och den nya lärfilosofin blir tillsammans ett verktyg som kan användas för att förbättra sättet att utbilda studenter på, så att de ska kunna lära sig saker på ett mer engagerande sätt. Värdeskapande lärande ger större nytta i samhället, skapar färre avhopp från utbildningar och ger elever och studenter en större känsla av att de gör meningsfulla saker i skola och högskola. 

– Arbetssättet som ligger till grund för den nya lärfilosofin börjar med att elever och studenter får söka svar på frågan: ”För vem är denna kunskap värdefull idag?”. Läraren finns med och tillhandahåller lämpliga verktyg, frågor och presenterar olika sätt att tänka och låter dem arbeta i team för att på riktigt skapa det tänkta värdet för någon utomstående, säger Martin.

Enligt Martins forskning leder ett sådant här arbetssätt till en djupare koppling mellan teori och praktik och ger större förankring i någonting verkligt. Detta gör att man får mer motiverade elever och studenter, vilket i sin tur ger högre måluppfyllelse och fördjupat lärande. Exempel på värden som skapats under studien är till exempel studenter på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg som höll pukworkshops för barn och gjorde sånginsatser i kyrkor. Ett antal skolor i Sundsvall har också arbetat systematiskt med värdeskapande lärande och där har eleverna bland annat skapat en tidning om olika religioner för att motverka fördomar.

– Det hela bygger på en slags altruistisk paradox. Istället för att försöka motivera elever genom att påminna om vad som är bra för en själv i framtiden så läggs fokus på vad som är bra för andra här och nu, vilket motiverar mer, menar Martin.

Efter disputationen hoppas Martin få fortsätta med sitt arbete inom området och han berättar att han har flera spännande projekt på gång.

– Det finns en hel del intressanta saker inom ämnet värdeskapande lärande att ta tag i efter disputationen. Jag kommer nog inte att gå sysslolös precis, avslutar Martin.

Sidansvarig Publicerad: to 09 jun 2016.