Anders Billström
Mix av olika entreprenörer behövs. Anders Billström konstaterar att entreprenörer med olika typer av erfarenheter och sociala nätverk behövs för att forskningsbaserade företag ska utvecklas på bästa sätt.

Externa entreprenörer viktiga när forskningsresultat ska kommersialiseras

​Kunskap från universiteten behöver nå ut och göra nytta, men det innebär inte nödvändigtvis att alla forskare är goda företagare. Anders Billström, doktor på Chalmers, visar att externa entreprenörer har en viktig roll för företag som vill skapa värde av nya forskningsresultat.
Forskning är nödvändig för samhällets utveckling, men hur kan ny kunskap, goda idéer och innovationer från våra universitet bäst omsättas i verkligheten? Chalmersforskaren Anders Billström, doktor på institutionen för teknikens ekonomi och organisation, har djupdykt i frågan under flera års tid.
 
I sin avhandling har han granskat forskningsbaserade företag, eller så kallade university spin-offs: företag som skapas för att kommersialisera universitetskunskap. Hans forskning fokuserar på vilken betydelse akademiska entreprenörer, det vill säga forskare, respektive externa entreprenörer, det vill säga personer som inte kommer från universitetet, har för hur dessa företag formas och utvecklas.
 
– Forskningsbaserade företag är spännande, och det är intressant att studera entreprenörerna och hur de kan påverka uppstartsprocessen. Samarbetet mellan näringslivet och universiteten är viktigt, men inte oproblematiskt, säger Anders Billström.
 
Anders har särskilt tittat på betydelsen av två aspekter hos entreprenörerna: deras sociala nätverk och deras humankapital*.
 
– Många forskningsbaserade företag utan externa entreprenörer har stora nätverk inom akademin och forskarsamhället, men mindre nätverk och färre erfarenheter från industrin, säger han.
 
Det här får betydelse för hur företagen skapar och formar sina team, men också för hur bra det går för företagen på lång sikt. Det är tydligt att externa och akademiska entreprenörer får olika betydelser och roller när de ska lösa olika uppgifter i företagen. Anders Billström poängterar att entreprenörer med olika typer av erfarenheter och sociala nätverk behövs i de olika faserna av företagens utveckling.

 "Om de forskningsbaserade företagen tar in en mix av erfarenheter från akademin och näringslivet presterar de bättre på lång sikt, när det gäller omsättning och antalet anställda"

- Anders Billström, Chalmers

 
– De forskningsbaserade företagens starka koppling till akademin har betydelse i företagens inledande utveckling. De har en hög innovationsgrad med innovativa tekniklösningar, ett stort nätverk vid universiteten och de anställer fler utexaminerade studenter än andra företag.
 
– Men om de forskningsbaserade företagen tar in en mix av erfarenheter från akademin och näringslivet presterar de bättre på lång sikt, när det gäller omsättning och antalet anställda, säger han.
 
Anders Billströms slutsats är tydlig: för företag som vill skapa värde av forskning är det intressant att kombinera akademiska och externa entreprenörer med olika erfarenheter, för att kunna utveckla företaget på bästa sätt.
 
En enkel tanke kan tyckas, men långtifrån hur verkligheten ser ut. Än så länge finns relativt få externa entreprenörer i forskningsbaserade företag, och Billström ser flera förklaringar.
 
– Det kan finnas olika syn på målet, uppgiften och logiken i företaget. Forskare vill utveckla och testa kunskaperna och teknologin, de externa aktörerna vill sälja den. Samtidigt finns en tendens att rekrytera de som är lika en själv, för att undvika konflikter, säger han.
 
De finns få tidigare studier av externa entreprenörers betydelse för forskningsbaserade företag. Anders Billström hoppas att resultaten kan inspirera forskningsbaserade företag att tänka nytt, och överväga hur externa entreprenörer skulle kunna utveckla verksamheten - trots att det kan uppstå konflikter. Han ser också hur inkubatorer kan använda kunskapen för att anpassa resurser och coachning efter hur olika entreprenörer bidrar till företagens utveckling.
 
– Många av de här entreprenörerna är mycket hängivna och vill verkligen bidra till samhället. Alla forskningsbaserade företag blir inte snabbväxande företag eller skapar stora finansiella värden, men de flesta bidrar till utvecklingen av samhället på olika sätt. De kan till exempel utveckla lösningar för ökad säkerhet i fordon, eller förbättrat inomhusklimat. Det är det som gör området så spännande, säger han.
 
Text och foto: Ulrika Ernström
 
*Humankapital är en term för att beskriva entreprenörernas tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet - hos en individ eller en grupp av individer - som kan användas för att lösa olika uppgifter i företagens utveckling och i vissa fall skapa ett ekonomiskt värde.

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION

I februari 2018 försvarade Anders Billström sin avhandling på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Entrepreneurship and Strategy.

Läs Anders Billströms avhandling: Human Capital, Social Networks and New Firm Formation - The Role of Academic and External Entrepreneurs in University Spin-offs


Publicerad: må 10 sep 2018.