Entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i praktiken

​The 2021 Gothenburg Gathering in Entrepreneurship samlade totalt 30 forskare, främst professorer och docenter, från 17 olika organisationer för att nätverka och diskutera viktiga frågor kring prioriteringar för entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i praktiken i Sverige.
– Det är alltid värdefullt med utbytet med kollegorna i Sverige, särskilt som jag fortfarande är kopplad till JIBS i Jönköping. Utöver diskussionsämnena på skärmen så gjorde jag också framsteg med några kollegiala samarbeten genom chatten, säger Per Davidsson, professor vid Queensland University of Technology Business School i Australien.

Utbyte och att komma ikapp var en viktig del av det Chalmers-GU-gemensamma mötet, som har som mål att främja en kritisk dialog om hur man effektivt kan använda det svenska sammanhanget för att bidra och påverka forskningspraktik och utbildning inom entreprenörskap, med tonvikt på hållbarhet. Målet är också att öka tillgången och rörligheten genom att öka förståelsen för våra forskningsagendor, inte bara inom Sverige utan också till och från Sverige, såväl geografiskt som konceptuellt. Dessutom att stärka en gemensam dialog om och ansvar för delad kunskap och praktik inom entreprenörskap.

Mats Lundqvist, professor på Chalmers och Maureen McKelvey, professor vid Göteborgs universitet öppnade evenemanget med en introduktion om entreprenörskap och innovation i Göteborg, en stad som ligger mellan Köpenhamn och Oslo, och en av mest innovativa regionerna i världen. Detta låg rätt i tiden med tanke på stadens 400-årsdag förra helgen. Ur Göteborgsperspektivet är entreprenörskap och innovation två sidor av samma mynt. Det finns många exempel på hur alumner från både GU och Chalmers främjar förändring i ekonomi och samhälle, antingen genom att starta företag, arbeta i den offentliga sektorn med nystartade företag, samt andra samarbetsvägar genom innovation och entreprenörskap i regionen. Lundqvist och McKelvey anordnade även ”The 2020 Gothenburg conversations between early career and established scholars”, där unga forskare får kunskap av mer seniora.

Interaktion med vetenskapssamhället

Under livliga gruppsessioner diskuterade deltagarna vilka som är de främsta prioriteringarna för entreprenörskapspolitik och entreprenörskap i Sverige. Diskussioner berörde hur olika definitioner och analysnivåer i både policy och praxis gör fältet fragmenterat och komplext att navigera. Studentperspektivet diskuterades också. Efterfrågan på utbildning i entreprenörskap och hållbarhet ökar. Balansen mellan bred och specifik innovations- och entreprenörspolitik och dess konsekvenser var också ett diskussionsämne. I egenskap av både forskare och utbildare var deltagarna överens om att det finns ett behov av att vara både skeptisk och hoppfull mot disciplinen för att fortsätta att främja det ”svenska sättet” av entreprenörskap för att vara inkluderande snarare än att "välja vinnarna och vara coola" samtidigt som man upprätthåller en balans mellan konsensus och komplexitet i beslutsfattandet.

- Det var ännu en bra sammankomst under ledning av professor Maureen McKelvey och professor Mats Lundqvist och deras team från GU och Chalmers. Att samla ihop den svenska gemenskapen inom entreprenörskap och innovation på det här sättet är en fantastisk påminnelse om allt spännande arbete som pågår i Sverige. Arrangemanget visade också hur det här utmärkta arbetet är positionerat på en internationell nivå, säger Sarah Jack, Jacob and Marcus Wallenberg Professor of Innovative and Sustainable Business Development på Handelshögskolan i Stockholm.
 

Den årliga sammankomsten av etablerade forskare inom entreprenörskap initierades 2019 av Sarah Jack vid Handelshögskolan i Stockholm. Mötet äger rum årligen och 2020 och 2021 anordnade Chalmers tekniska universitet och Göteborgs universitet evenemanget gemensamt.
 
Kontakt på Chalmers:
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 16 jun 2021.