​Samtal med Thomas Ingenlath, Polestar

Digitala möten med näringslivet lyfter innovationskurser

​Hur kan man vända situationen med den av pandemin påtvingade distansundervisningen till något positivt? Marcus Holgersson, docent vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, väljer att se möjligheter istället för problem – och har engagerat högt uppsatta personer i näringslivet som genom inspelade videosamtal tar plats i undervisningen.
​Marcus Holgersson är docent vid avdelningen Entrepreneurship & Strategy. Hans forskning och undervisning berör ämnen som management, ekonomi och strategier för innovation och immateriella tillgångar. För sina kurser i innovation under hösten ville han skapa en annorlunda och mer levande form av undervisning.

– Det var ganska tydligt för mig och mina kollegor att mycket behövde förändras i undervisningen för att fungera digitalt. Men jag ville undvika att se det som enbart problem, utan också se till vilka möjligheter den digitala undervisningen skapade. En sådan möjlighet var att engagera praktiker på hög nivå som i normala fall har svårt att hinna ställa upp med en gästföreläsning, även om de skulle vilja. Jag såg en möjlighet att utnyttja den digitala undervisningens oberoende av tid och plats, och spela in dialoger med praktiker via Zoom, berättar Marcus Holgersson.

Utifrån kursernas innehåll formade han en lista med namn på personer som vore idealiska att få med. Han började kontakta dem och responsen var omedelbart positiv. Snart fick han ombord bland annat VD:n för Polestar, Volvo:s CTO och AstraZenecas forskningschef.

– För var och en fanns en tanke kring vilka delar av kursmaterialet som dialogen skulle vara kopplad till. Jag utvecklade frågor utifrån detta och stämde av dem med personerna på förhand. Med Thomas Ingenlath som är VD på Polestar visste jag exempelvis att jag ville diskutera frågor kring vad som är rätt timing i ett teknikskifte, till exempel från förbränningsmotor till elmotor, strategiska avvägningar kring innovationsamarbetet med Google, och hur man avgör vilka delar i ett ekosystem som man ska bidra med – exempelvis har Polestar, till skillnad från flera konkurrenter, valt att inte investera i laddnätverk.

I kurserna används sedan de inspelade dialogerna som del av ett förberedelsematerial i ett ”flipped classroom”-upplägg, tillsammans med diskussionsfrågor som plockas upp både i mindre studiegrupper och i helklass.

– Den allra viktigaste funktionen har varit att studenterna fått se att det vi talar om i kursen är sådant som också är centrala frågor för beslutsfattare på högsta nivå. Det är fantastiskt bra att kunna anknyta till dialogerna under kursens gång, och därigenom direkt skapa engagemang och visa på relevans. Om jag till exempel ska tala om teknikhandel kan jag nämna ”minns ni det Elisabet Björk från AstraZeneca berättade om hur det går till när de köper upp utvecklingsprojekt i läkemedelsindustrin”, och så är alla med på banan direkt.

Teori i praktiken

Marcus Holgersson har fått mycket positiv respons från studenterna. Många har upplevt att det varit enklare att ta till sig det teoretiska kursinnehållet. Det bekräftas av studenterna David Nordström och Lydia Lewerentz:

– Personerna var grymma. Det var högt uppsatta personer med chefsroller och det tror jag att alla vi studenter uppskattade mycket. De var aktuella för ämnet och hade mycket viktiga insikter, berättar David Nordström, som tillägger att han värdesätter att på detta sätt kunna få förberedelser inför föreläsningarna och att det blir bättre interaktivitet i undervisningen.

– Upplägget har fungerat väldigt bra, berättar Lydia Lewerentz. Samtalen gav oss en inblick i olika branscher, samt hur man kan applicera teorin till de olika situationer som företagen upplevt och upplever. Att sedan diskutera samtalen inom en grupp, där alla får en möjlighet att dela sina insikter från intervjun, och att tillsammans analysera och dra slutsatser har gjort att man enklare minns teorin då man applicerar den.

Lydia Lewerentz uppskattade flera av dialogerna, men för henne var samtalet med Elisabeth Björck från AstraZeneca särskilt givande:

– Det är en bransch som jag länge har tyckt är intressant och jag uppskattade verkligen möjligheten att kunna få en insikt inom den.  Jag tyckte det var spännande att höra om hur framförhållningen ser ut, och hur konkurrenskraftig branschen är. Elisabeth gav mig en helt annan insikt i sitt arbete, och punkterade ofta vikten av utveckling och nytänkande.  

– Lärdomen jag fick från Elisabeth var vikten av innovation. Människors hälsomässiga tillstånd förändras beroende på hur samhället utvecklas. Framställning av läkemedel tar otroligt lång tid, vilket gör att framförhållningen är avgörande för att kunna konkurrera. Elisabeth tryckte även mycket på samarbete, både vikten av att arbeta i en miljö där man lär sig från varandra, men även att man ber en utomstående jobba vidare på ett projekt, som man själv inte kan vidare utveckla. Detta leder till att läkemedel skapas till våra behov.

David Nordström har ett stort intresse för bilbranschen och Polestar – så att hans favorit var Thomas Ingenlath är kanske inte så märkligt. Han uppskattade även variationen med både intervjuerna och de inspelade räkneexempel som Marcus Holgersson också försåg studenterna med.

– Upplägget bidrog till mer diskussion, mer material att plugga på och lättare att sätta teorin till praktik. Det jag lärde mig handlade mest om hur olika företag och branscher använder innovationer och vilka strategier de implementerar för att främja och fånga innovationer. Det var intressanta insikter i olika branscher och jag lärde mig nog en hel del om vad det krävs för att vara chef också, menar David Nordström.

Studenterna tycks nöjda – blir det en fortsättning även i framtiden?

– Jag kommer säkerligen fortsätta med detta även när vi återgår till salsundervisning. Även om det är mycket arbete så tror jag att detta också skapar mycket värde, avslutar Marcus Holgersson.


Samtal med Elisabeth Björk, AstraZeneca


Personerna som medverkat i Marcus Holgerssons samtal:
  • Lars Stenqvist, CTO of Volvo Group
  • Elisabeth Björk, Head of R&D at AstraZeneca Mölndal
  • Sara Kappelmark, Partner at McKinsey
  • Thomas Ingenlath, CEO of Polestar
  • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk samt ekonomiskpolitisk talesperson i Centerpartiet

Text: Daniel Karlsson
Skärmdumpar via Marcus Holgersson


Sidansvarig Publicerad: må 19 okt 2020.