Emmelie Gustafsson

”Jag hoppas att min forskning kan leda till bättre resursutnyttjande, det slängs väldigt mycket produkter idag”, säger Emmelie Gustafsson, som forskar om digitala modeller i handeln.

Digitala modeller gör shoppingen enklare och mer hållbar

Tänk dig att kunna gå in en skoaffär, scanna dina fötter och få en lista över vilka skor som passar just dig. Emmelie Gustafsson, Chalmers, forskar om hur digitala modeller av produkter och kunder kan matchas - och gynna både kunder och andra aktörer i försörjningskedjan.
E-handeln är på framfart, och det gäller för de fysiska butikerna att vässa sina erbjudanden om de ska överleva. Som doktorand på institutionen för teknikens ekonomi och organisation intresserar sig Emmelie Gustafsson för hur handeln kan utvecklas med hjälp av digital modellering.


Målet är att skapa en mer effektiv försörjningskedja och underlätta för både kunder och andra aktörer, genom att matcha tillgång och efterfrågan bättre. Nyckeln är digitala modeller - dels av varor, dels av kundernas karaktäristik och preferenser.

Såhär beskriver Emmelie Gustafsson själv sin forskning, som hon presenterar i sin licentiatuppsats: ”Digital model-driven retail supply chain management”:
 
Berätta om din forskning!

Syftet med min forskning är att öka förståelsen för hur matchning av digitala modeller av produkter och kunder kan användas för att förbättra försörjningskedjan.

Försörjningskedjor skapas vanligtvis för att vara antingen kostnadseffektiva genom stordriftsfördelar eller responsiva genom kundspecifik produktion. Problemet är att den responsiva utformningen är dyr och innebär ledtider i leveranserna mot kunder, samtidigt som det i den kostnadseffektiva utformningen kan vara svårt att producera enligt vad kunden vill ha.

I min forskning presenterar jag ett koncept som går ut på att matcha digitala produkt- och kundmodeller. Så, hur fungerar då dessa modeller?
  • Digitala produktmodeller är digitala beskrivningar av tillgängligt utbud på marknaden, och de innehåller information om produkternas karaktäristik. En sko kan ha en digital modell som innehåller information om dess material, typ, färg, och tredimensionella läst.
  • Digitala kundmodeller är digitala beskrivningar av dig och mig, och innehåller information om vår karaktäristik och preferens. I skotillämpningen kan en digital kundmodell innehålla vilken typ av sko kunden söker, färg, material och en tredimensionell scan av kundens fötter. 

Min forskning handlar om produktrekommendationer baserade på matchning av de digitala produkt- och kundmodellerna.

Varför är den här forskningen viktig?
I detaljhandeln idag finns ett enormt utbud av produkter. Det innebär stora kostnader för lagerhållning, samtidigt som produkterna riskerar att inte kunna säljas. Om vi kan matcha produkt till kund eller vice versa, så kan efterfrågan och tillgång bättre matchas. Det innebär en bättre nyttjandegrad av produkter på marknaden och att kundens behov bättre tillgodoses.

Vilka är dina viktigaste slutsatser?
Genom att använda matchningsteknologi så kan trade-off:en mellan kostnadseffektivitet och responsivitet kringgås. Eller med andra ord: det går att samtidigt uppnå både kostnadseffektivitet och responsivitet i försörjningskedjor, och utnyttja resurserna bättre i det produktutbud som redan finns på marknaden. Det här är ett nytt sätt att tänka, som visar hur kostnadseffektivitet och leveransprestation kan kombineras.

Hur kan det här få betydelse och användas?
Jag hoppas att min forskning kan leda till bättre resursutnyttjande, det slängs väldigt mycket produkter idag. Min forskning gynnar också många av aktörerna i försörjningskedjan. Kunder kan bättre navigera i produktutbudet, och tillverkande företag kan ta del av kundmodellerna och skapa produkter som är bättre anpassade till kundefterfrågan. Dessutom kan återförsäljarna med hjälp av kundmodellerna styra vilket sortiment de köper in och snabbare hjälpa kunden.  

Hur går du vidare med forskningen nu?
Till doktorsavhandlingen ska konceptet implementeras i en skobutik. En fotscanner kommer att installeras i en butik i Stockholm, och det kommer att göras digitala modeller av hela deras sortiment genom att scanna skorna invändigt. När kunderna scannar sina fötter får de en lista med förslag över skor i butiken som passar just deras fötter. Med hjälp av en app kan kunderna också använda sina digitala modeller till att söka efter passande skor i skoföretagets webbkanal. Målet är att kunna visa vilka effekter konceptet har, som exempelvis minskade returer, effektivare kundservice i butik och minskade plockrader i webbhandel.

Text: Ulrika Ernström

FAKTA:


Publicerad: to 07 mar 2019.