Collage av cirkulär ekonomi
Foto: Creative commons​

"Den cirkulära ekonomin kan kräva en radikal förändring"

​I fyra år har forskare från Chalmers varit en viktig del av forskningsprogrammet Mistra REES, som ska hjälpa svensk industri att ställa om till en cirkulär ekonomi. Nu går programmet in i nästa fas – samtidigt som Chalmers startar en unik kurs i cirkulär ekonomi.
​Behovet av att hushålla med våra resurser ökar allt mer. Här är cirkulär ekonomi en nyckel, eftersom fokus ligger på att minska miljöpåverkan genom att använda samhällets materialresurser effektivare – samtidigt som goda affärsmöjligheter ska​pas.

– Affärsmöjligheterna är en viktig del av den cirkulära ekonomin! Det måste finnas drivkrafter för företagen, utöver lagar och regler, att genomföra den här omställningen, säger Maria Ljunggren Söderman, docent på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers.

Hon är projektledare för Chalmers del i det omfattande forskningsprogrammet Mistra REES, som nu har fått finansiering för ytterligare fyra år. Programmet startade 2015 och arbetar för att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Forskningen, som koordineras från Linköpings universitet, sker i ett tätt samarbete mellan akademi och näringsliv, och samlar forskare från Chalmers, Lunds universitet och Linköpings universitet.

– Vi är väldigt glada för att programmet kan fortsätta. Det stärker den forskning vi redan bedriver, och ger oss möjlighet att skaffa oss en bred bas för att fortsätta jobba inom området. Cirkulär ekonomi är ett väldigt aktuellt och expansivt område över stora delar av världen. Det kommer att komma krav kopplat till cirkulär ekonomi, men också stora möjligheter för svenska företag – därför behövs mer forskning och kunskap på området, säger hon.

Chalmersforskarna i programmet har hittills fokuserat på vilka miljöförbättringar som en cirkulär ekonomi skulle kunna innebära, men också vilka begränsningar som finns. I nästa fas ska de i ett tidigt skede följa företagens förändringsprocesser när det gäller affärsmodeller, designstrategier och policys för resurseffektiva lösningar. Målet är att förstå vilken information företagen behöver tidigt i processen – och i vilka sammanhang.

MariaSoderman_500x635.jpgMen Maria Ljunggren Söderman har också ett annat viktigt mål med den fortsatta forskningen: att utforska gränserna för cirkulära lösningar, och granska vad som är möjligt och inte.

– Cirkulär ekonomi handlar om att använda material och produkter under en längre period, men samtidigt har vi teknisk utveckling som är av godo och inte bör stagnera, säger hon.

– Det finns en gräns för hur långlivade produkter kan bli, och idag är många produkter inte utformade för att användas under en längre period. Ju mer komplexa och varierade produkter vi har, desto svårare är de att uppgradera, återvända och återvinna. Därför kan en radikal förändring krävas för att den cirkulära ekonomin ska fungera. Det är en stor utmaning, som jag vill utforska mer.

Samtidigt som forskningsprogrammet Mistra REES går in i nästa fas startar Chalmers en kurs i cirkulär ekonomi, där Maria Ljunggren Söderman är examinator. Kursen, som drar igång i september 2019, är fulltecknad.

– Cirkulär ekonomi är ett område som håller på att skapas och ta form, det är multidisciplinärt och berör viktiga samhällsutmaningar. Att det finns utbildning är viktigt. Detta blir Chalmers första renodlade kurs i cirkulär ekonomi – och den första på masternivå i Sverige, säger hon. 

Text: Ulrika Ernström
Foto (porträtt): J-O Yxell

Stöttar övergången till en cirkulär ekonomi

  • Mistra REES, där REES står för Resource-Efficient and Effective Solutions, arbetar med att underlätta övergången mot en mer resurseffektiv och cirkulära ekonomi. I ett tätt samarbete mellan akademi och näringsliv utvecklar forskare, tillsammans med partners, resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller.
  • Mistra REES koordineras från Linköpings universitet och samlar forskare från LiU, Chalmers och IIIEE vid Lunds universitet.
  • Programmet har nu beviljats finansiering för ytterligare fyra år från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Förutom finansieringen från Mistra med 47 miljoner kronor bidrar universitet och deltagande partner med ytterligare 29,5 miljoner kronor, vilket betyder att programmet får en budget på minst 76,5 miljoner kronor.
  • Fas 2 av Mistra REES består av tre forskningsprojekt. Tomohiko Sakao, bitr professor vid LiU, är ansvarig för "REES design support at a company level"."Policy and laws affecting REES in companies" och "Environmental and Financial Assessment of REES" leds av Carl Dalhammar, Lunds universitet, respektive Maria Ljunggren Söderman, Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Läs mer om Mistra REES


Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.