Tobias Fredberg
Forskar om förändring. ”Att lyckas med transformationer och att medarbetarna är engagerade i det de gör, det är några av de viktigaste och svåraste frågorna för att få till en bra organisation”, säger Tobias Fredberg, Chalmers.

De guidar Sveriges storföretag genom förändringar


Förändring är svårt. För samtidigt som företag behöver innovation och utveckling för att överleva, utmanar det allt som är stabilt och effektivt i organisationen. Nu samlar Center for Higher Ambition Leadership Europe vid Chalmers några av Sveriges största företag, för att vägleda dem genom stora transformationer.
​”Vi måste ställa om. Då måste vi också ställa om sättet vi arbetar på”.
 
Många företag idag brottas med stora omställningar, och kraven på att vara innovativ ökar. Biträdande professor Tobias Fredberg vid Chalmers vet. Han är föreståndare för Center for Higher Ambition Leadership Europe, och har forskat om förändring i stora organisationer i snart två decennier.
 
– Organisationer idag står inför ett jättestort förändringstryck. Globaliseringen, digitaliseringen, hållbarhetsfrågor – många omvälvande transformationsprocesser i organisationer sker samtidigt och inte symmetriskt. Att hålla ihop detta, och skapa en gemensam bild som hänger ihop, det är toksvårt, säger han.
 
Den stora utmaningen ligger i att vara innovativ och effektiv samtidigt. En ekvation som inte är lätt att få ihop.
 
– Vi vet att om organisationer inte satsar på entreprenörskap och innovation så klarar de sig inte. Samtidigt stökar detta till det - plötsligt fungerar inte den välorganiserade projektportföljen längre, och allt vi är vana vid vänds upp och ner. Det blir ineffektivt – och inte bara på ett ställe, utan överallt, säger Tobias Fredberg.


Nu samlar Center for Higher Ambition Leadership Europe några av Sveriges största förtag som står inför stora transformationer. Under konferensen Transformation Leader Summit den 2 april, ska deltagarna djupdyka i frågor om förändringsprocesser, utbyta erfarenheter och få ny kunskap. Ett viktigt inslag är att alla deltagare har med sig en utmaning från sitt företag, som diskuteras i olika runda-bordsamtal. Dagen handlar mycket om att få tid för reflektion och en möjlighet till perspektivbrytning, framhåller Tobias Fredberg.


– Ofta är vi så fokuserade på arbetsuppgifterna att vi inte förmår att ställa oss vid sidan av och ta in en yttre bild. Men här ges en möjlighet att dela sina erfarenheter och utmaningar med andra som sitter i samma båt. Det medför en respekt för varandras insikter, och det tenderar att bli förtroendefullt fort. Detta är något helt annat är att ta in en konsult, säger han.
 
Medarbetarna i Center for Higher Ambition Leadership Europe har lång erfarenhet och en bred agenda för att hjälpa organisationer att driva processerna och skapa förtroende och engagemang vid stora förändringar.
 
– Vi ser att vi har en roll i något av det svåraste som finns: att göra de här förflyttningarna, att i grunden förändra organisationen som system, säger han.

"Företag som bryr sig om omvärlden, hållbarhetsfrågor och drivs av ett högre syfte får mer engagerade medarbetare, och tjänar också mer pengar på lång sikt"

Tobias Fredberg, Chalmers

Enligt Tobias Fredberg är det vanligt att organisationer som genomgår förändringsprocesser fokuserar för mycket på det som splittrar, istället för det som är gemensamt och förenar i vägen framåt. Transformation handlar mycket om att ”acceptera stöket”, menar han. Att lyckas med förändring handlar om hur man snabbt organiserar arbetet kring det nya man gör, även om det inte blir perfekt. Man behöver inte vara så snabb med att försöka få allt lugnt igen. Men då krävs ett fokus på det gemensamma målet, det framtida värde som organisationen strävar efter.
 
– En stor utmaning är att de relationer som vi har byggt upp med våra kunder och anställda måste byggas om. Vi behöver förstå hur vi kan förändra och flytta dessa relationer framåt. Det är svårt, för vi vill att människor ska vara nöjda, säger Tobias Fredberg, som betonar att mycket handlar om att få med sig medarbetarna i processen.
 
– Jag tror inte att människor i grunden inte är motståndare till förändring, förutom om det handlar om att de ska förlora jobbet, naturligtvis. Visst kan det vara bökigt att lära sig nya system eller liknande, men det handlar inte i första hand om ett motstånd, utan ofta om en oro. Förändring kräver en bra process, där människor känner sig motiverade, respekterade, involverade och engagerade.
 
Engagemang och förtroende för organisationen är viktiga nycklar, och bristen på dessa är enligt Tobias Fredberg viktiga skäl till att många transformationsprocesser inte når målen. Han nämner en gallupundersökning från 2012, som visade att bara 16 procent av svenskarna är riktigt engagerade i sina jobb, samtidigt som en annan undersökning säger att bara hälften har förtroende för sin företagsledning.
 
– Om du inte bryr dig om ditt jobb, varför ska du engagera dig i en förändring? Engagemang är väldigt starkt kopplat till olika typer av resultat i ett företag, säger han.
 
Frågan om företagens samhällsansvar – CSR, eller Corporate Social Responsibility – har blivit allt mer uppmärksammad de senaste åren. Men Tobias Fredberg ser en utveckling där CSR riskerar att mest handla om att ”hålla sig till reglerna,” eller att ”ge tillbaka” som någon form av skatt, snarare än att bygga en organisation på ett nytt sätt.
 
Själv framhåller han ett annat förhållningssätt, som handlar om en annan relation till världen och sina medarbetare.
 
– Företag som bryr sig om omvärlden, hållbarhetsfrågor och drivs av ett högre syfte – och som har byggt in detta i sin organisation – de får mer engagerade medarbetare och tjänar också mer pengar på lång sikt. Men inte nödvändigtvis på kort sikt, och där ligger den stora utmaningen, säger han.
 
Han hoppas att Transformation Leader Summit ska leda till nya insikter för deltagarna, men också att centrumet kan testa sina idéer och lära av deltagarna.
 
– Att lyckas med transformationer och att medarbetarna är engagerade i det de gör, det är några av de viktigaste och svåraste frågorna för att nå målen och få till en bra organisation. Vi på Center for Higher Ambition Leadership Europe tycker att detta är det roligaste som finns, och vi dristar oss till att tro att vi faktiskt kan bidra, säger han.
 
Text: Ulrika Ernström
 

Mer om Transformation Leader Summit


Transformation Leader Summit anordnas den 2 april 2019 av Center for Higher Ambition Leadership Europe på Chalmers, och samlar 40-talet deltagare från 16 företag i Sverige som genomgår stora förändringsprocesser.
 
Några av talarna är:
 Rickard Berkling, vd på C-PAC Systems, en del av Volvogruppen.
Lynne Wedall, f.d. HR-chef Selfridges
 

 Mer om Center for Higher Ambition Leadership Europe

 Chalmers forskningscentrum Center for Higher Ambition Leadership Europe arbetar för att hjälpa ledare med högre ambitioner att skapa effektiva organisationer där sociala och ekonomiska värden går hand i hand. Centrumet har flera storföretag i Sverige som partners, som engageras i att dela sina erfarenheter och hitta innovativa lösningar för hur man leder företag som är mer engagerande och effektiva, och skapar högre och mer bestående värden för sina stakeholders.


Centrumet leds av Tobias Fredberg, föreståndare, och Emma Brink, operativ chef.


Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.