En branch i förändring. “De traditionella affärsmodellerna inom affärsjuridiken bygger mycket på timpris och hierarkiska strukturer. Men i dagens digitala kontext krävs andra modeller. Byråerna behöver ta betalt på nya sätt, paketera om det de säljer”, säger Charlotta Kronblad.

Charlotta Kronblad följer hur digitaliseringen påverkar juristbranschen

​Juristbranschen har knappt förändrats på 200 år, men nu har digitaliseringen inom affärsjuridiken tagit fart på allvar. Charlotta Kronblad, doktorand på Chalmers TME, ska följa utvecklingen i realtid. Målet: att granska hur affärsmodellerna påverkas - och se vem som fångar vinsten när branschen effektiviseras.
​En stängd kultur och en sluten värld, där advokatbyråerna länge har kunnat göra stora vinster på sina traditionella timprismodeller. Fram tills nu.
När Charlotta Kronblad - ekonom, jurist och numera doktorand på Chalmers TME - tecknar en bild av den bransch hon forskar på, gör hon det med en rejäl dos egen erfarenhet i ryggen.
 
I flera år har hon följt affärsjuridikens utveckling, först på advokatbyrån Mannheimer och Swartling, och därefter som jurist på AB Volvo. En sak står klar: branschen utmanas allt mer av förändringar i omvärlden.
 
Skälen är flera. Nya juristbyråer poppar upp och ger de stora, etablerade byråerna konkurrens. Internet har gjort rättskällor som lagtexter, domar och olika publikationer lättillgängliga, och kunderna blir allt mer juridiskt medvetna.

Digitaliseringen skapar nya ramar

Men den verkligt genomgripande förändringen - som har fångat Charlotta Kronblads intresse -  är digitaliseringen av affärsjuridiken, som gör att tidskrävande processer kan genomföras betydligt snabbare och effektivare.
 
Det kommer att påverka hur branschen kan ta betalt, och hur företagen bäst bör organisera sig.
-    Det här är en bransch som har stått oförändrad över tid, utan att effektiviseras. Men digitaliseringen medför en enorm potential för förändring, och den utvecklingen sker just nu! I 200 år har man bedrivit juridik på samma sätt, men nu plötsligt händer saker. Det är spännande att följa den utvecklingen i realtid, säger hon.
 
Digitaliseringen innebär att mycket juridisk kunskap kan lagras och återanvändas, samtidigt som mallar, checklistor och automatiserade processer effektiviserar arbetet. Charlotta har själv upplevt många exempel.
-    Tidigare, inför exempelvis en försäljning av ett företag, kunde ett team av biträdande jurister ägna veckor åt att leta i pärmar efter vissa juridiska klausuler. Idag kan du hitta det du behöver på en minut genom att söka på rätt ställe i virtuella datarum – och spara tiotusentals timmar, säger hon.

Forskning med unikt perspektiv

Det finns flera tidigare studier av hur digitaliseringen påverkar juridiken, men det unika i Charlotta Kronblads forskning är det affärsmässiga perspektivet. Hon ska titta på hur affärsmodellerna kan komma att påverkas, och undersöka vilken effekt digitaliseringen kan ha på prismodeller och organisationsstrukturer.
 
Dessutom ska hon granska vem som får del av kakan, när de effektivare arbetssätten leder till tids- och kvalitetsvinster.
-    Kommer kunderna få bättre tjänster till lägre kostnad, eller hamnar vinsten hos byråerna? Min tes är att vinsterna hittills inte har nått kunderna, men det kommer att ändras framöver eftersom branschen är så konkurrensutsatt, säger hon.
 
Redan några månader in i sin forskning kan hon konstatera att det finns stora skillnader mellan hur olika byråer förhåller sig till digitaliseringen.
-    Man kan se digitaliseringen som en möjlighet, men också som ett hot. Utvecklingen utmanar en stor bransch, som har haft goda vinstmarginaler och varit ganska skyddad från influenser och utomstående konkurrens. Eftersom nuvarande affärsmodell har varit så vinstbringande, är det många som inte ser fördelarna med att förändra den, säger hon.
 

”Man kan se digitaliseringen som en möjlighet, men också som ett hot. Utvecklingen utmanar en stor bransch som har haft goda vinstmarginaler”

 
Men förändring krävs, framhåller Charlotta. De byråer som utnyttjar digitaliseringen till sin fördel - exempelvis genom att hitta sätt att ta betalt för återanvändningen av kunskap - har bäst möjlighet att stå sig i konkurrensen.
-    Byråerna behöver ta betalt på nya sätt, paketera om det de säljer. Det går säkert att ha goda vinstmarginaler i verksamheten även framöver, men då krävs andra affärsmodeller än den traditionella timprismodellen, säger Charlotta, som också tror på stora organisationsförändringar framöver.
-    Jag tror att mycket av de yngre, biträdande juristernas arbete kommer att effektiviseras bort. Behovet av erfarna jurister som kan tolka och processa kommer att däremot att finnas kvar, säger hon.
 
I framtiden ser Charlotta Kronblad ett mer effektivt och hållbart juridiskt system framför sig, som hon själv vill bidra till genom sin forskning. Målet är dels att presentera ny teori, men också att ta fram praktiska anvisningar till branschföreträdare.
-    Jag hoppas att min forskning kan hjälpa branschen att utveckla nya, innovativa affärslösningar och modeller, där värdet kan delas mellan leverantörer, utförare och användare, säger hon.

Text: Ulrika Ernström
 

FAKTA, FORSKNING OCH MER INFORMATION:

Charlotta Kronblad är doktorand vid Teknikens ekonomi och organisation/Entrepreneurship and Strategy. Hennes forskning berör digitaliseringen av juristbranschen, och hur denna kan påverka affärsmodeller och branschstrukturer.

modell-chalmers-technology-management-charlotta-kronblad.jpg

 

Sidansvarig Publicerad: fr 19 maj 2017.