Chalmers första biträdande professor inom entreprenörskap

​Chalmersforskaren Mats Lundqvist tar nu ett rejält kliv på karriärstegen och kan i dagarna titulera sig biträdande professor. I sin installationsföreläsning lyfter han fram insikter om entreprenörskap i allmänhet och om ”University Entrepreneurship” i synnerhet. Framförallt vill han bidra till en mer kritisk forskning om entreprenörskapets roll och påverkan i samhället.Grattis Mats! Biträdande professor - hur känns det?

- Tack, det känns fantastiskt bra! Det har varit en lång, men givande, resa där jag ofta har valt att prioritera verksamhet, resultat och studenters lärande före min egen publicering. På senare år har dock forskningen inom entreprenörskap fått ta mer plats, vilket är mycket tillfredsställande.

Du blir biträdande professor på pedagogisk grund. Vad innebär det egentligen?
- I kombination med att jag samtidigt blir docent baserat på vetenskapliga meriter så innebär den biträdande professuren på pedagogisk grund att jag kommer att kunna huvudhandleda och examinera inom forskarutbildningen och det är viktiga verktyg som vår växande forskargrupp inom entreprenörskap behöver. Det innebär förstås också en förstärkning av vår mer kliniska forskning kring entreprenörskap och entreprenörsutbildning.

Din installationsföreläsning ska hållas den 21 oktober. Vad kommer du att prata om då?
- Jag tänker presentera forskningsresultat som rör mitt huvudintresse ”University Entrepreneurship” och det kommer att handla om insikter kring entreprenörskap, entreprenörsutbildning, inkubation och förhållningssätt till entreprenörskap som forskare inom teknik och naturvetenskapliga områden har.

Vad händer härnäst?
- Det är mycket intresse i Sverige nu för studentinnovation och studententreprenörskap samt för entreprenöriellt lärande på alla nivåer. Vi på Chalmers entreprenörskola hoppas och tror att vi kan spela en viktig roll som kompetenscentrum gällande sådana frågor. Dessutom vill jag bidra till att vi får mer konstruktivt kritisk forskning om hur innovation och entreprenörskap påverkar samhället.

Mer om föreläsningen University Entrepreneurship

Fakta: Mats Lundqvist är verksam vid Avdelningen för Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship (MORE) på institutionen Teknikens ekonomi och organisation samt föreståndare för Chalmers entreprenörskola.

Om Mats Lundqvist

Chalmers entreprenörskola

Text: Annica Eijlinder
Foto: Oscar Mattsson

Sidansvarig Publicerad: to 17 okt 2013.