Blått och grönt vid årets William Chalmers-föreläsning

​Under ytan – det är där möjligheterna finns. Att hitta outforskade möjligheter till gröna innovationer, företagande och nya jobb i kustsamhällen är något som Robin Teigland brinner för. Som professor i Management of Digitalization kommer hon att berätta om den "blå cirkulära ekonomin" under årets William Chalmers-föreläsning den 3 november.
​Ordet nät kan användas i många sammanhang. Ett fiskenät, ett nätverk av människor eller ett digitalt nät. Alla dessa tre är något som professor Robin Teigland kombinerar i sitt arbete, såväl i teorin som i praktiken.

Det är den blå cirkulära ekonomin som stått i fokus för hennes arbete de senaste åren. Det är en modell för cirkulär, grön ekonomi, med särskilt fokus på havsresurser och kustsamhällen. Den ska underlätta en hållbar ekonomisk tillväxt, förbättrade försörjningsmöjligheter och kompetensutveckling – samtidigt som hälsotillståndet för havens ekosystem bevaras.
 

Digitalisering korsbefruktat med cirkulär ekonomi

Robin Teigland berättar om det initiativ som hon själv varit med att starta i kustsamhället Peniche i Portugal.
– Det finns behov av olika slag, och så finns det resurser. Men resurserna kan vara låsta, det vi kallar för "trapped resources". I Portugal är gamla fiskenät verkligen en låst resurs, efter användning så kastas de eller bränns upp, när de egentligen är värdefulla. Så hur ska man släppa loss dessa instängda värden? Det vi gör är att väva in teknik där man maler ner de använda fiskenäten, som då blir till pellets som kan användas för att 3D-skriva nya produkter, på plats, för ett behov som det lokala samhället har.

Robin Teigland fortsätter med ett annat exempel:
– Fiskare kanske bara kan fiska ett visst antal månader av året för att de har ett visst kvotsystem. Men tänk om de kunde använda den andra tiden att istället fiska spöknät, alltså övergivna fiskeredskap på botten? Eller kartlägga havsdata med sina båtar? Det handlar om att tänka annorlunda kring de resurser som finns.

Genom att utgå från de utmaningar som finns, kan man identifiera vilka behov och möjliga resurser som går att använda. Sedan använder man både digitala och mänskliga nätverk för att förverkliga det, i form av innovationer och entreprenörskap.
 

Så blir du en möjlighetsskapare

Under sin föreläsning den 3 november vill Robin Teigland förmedla hur viktig frågan är för vår framtid. Hon kommer att berätta om sitt eget arbete och även dela med sig av redskap för hur man själv kan bli en "lösningsfinnare" och "opportunity maker".

Och om nu någon trodde annorlunda – att vara professor i digitalisering innebär inte att hon tror att ny teknik löser alla problem.
– Digitaliseringen går ofta för fort och för långt. Måste verkligen en bil, som nästan alltid ska åka en kort sträcka, ha alla funktioner som finns i moderna bilar? Varför måste mitt kylskåp vara uppkopplat, när det gör mig mer sårbar? För att lösa våra utmaningar måste ny teknik användas på rätt sätt, och till rätt saker.

Välkommen till föreläsningen

William Chalmersföreläsningen genomförs på engelska den 3 november kl 18 i Runan, Chalmers Kårhus.
Läs mer om föreläsningen och anmäl dig 

Läs mer om Robin Teigland:
"Vi är på väg in i en ny värld" (intervju 2019)

Text: Daniel Karlsson
Foto: Ulrika Ernström


Sidansvarig Publicerad: on 12 okt 2022.