Miniverseum

Barnen kommer närmare naturen med Miniverseum

​Sveriges nationella vetenskapscenter, Universeum i Göteborg inviger en helt ny avdelning för de yngsta barnen. Genom Miniverseum kan barnen få ett sammanhang och förståelse för hållbarhet och värdet av biologisk mångfald. Chalmersforskaren Ulrika Palme har medverkat i utvecklingen av den nya satsningen.
​Miniverseum är Universeums stora satsning på barn 0-6 år. Syftet är att introducera biologisk mångfald och hållbar utveckling för den yngsta generationen. I en ny miljö och med roliga aktiviteter ska barnen och deras vuxna tillsammans få lära sig att ta hand om jorden och alla som bor på den.
 
– Universeum vill skapa en miljö där barn – och deras vuxna – ska få både kunskap om och känsla för naturen, berättar universitetslektor Ulrika Palme på avdelningen miljösystemanalys vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

– Det här är enormt viktigt eftersom vi lever i en tid med stora förluster av biologisk mångfald. Det handlar om jordens sjätte massutrotning som i slutänden är ett stort potentiellt hot mot mänskligheten. För att komma tillrätta med detta krävs att människor är engagerade och förstår problemet. När det gäller biologisk mångfald tror jag att det inte bara handlar om att förstå intellektuellt utan om att även känna för naturen. Den känslan behöver grundläggas tidigt i livet. ”Miniverseum” är tänkt att bidra med både och, kunskap och känsla, på ett sätt som inte är skrämmande utan genom att skapa nyfikenhet och samhörighetskänsla.
 
Ulrika Palme har tillsammans med Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre deltagit som vetenskapligt projektråd för att ta fram ett relevant sakinnehåll i samarbete med flera pedagoger.
 
– Vi bidrog även med idéer kring att skapa nyfikenhet och känsla för naturen. Det kom att handla mycket om naturens skönhet och magi. Små barn är ofta spontant intresserade av naturen och gillar den. Det viktiga tror jag är att inte skrämmas, vare sig med allt för läskig (men gärna lite läskig!) biologisk mångfald i form av farliga eller äckliga djur, eller för mycket prat om hotbilden mot den biologiska mångfalden.
 
– Det är nog den balansgången som är svårast, precis som med en äldre målgrupp: att förklara hoten utan att de känns övermäktiga. Men här spelar det där en underordnad roll, att locka fram nyfikenheten och känslan är mycket viktigare, säger Ulrika Palme.
 
Förhoppningen är att barn och deras vuxna tillsammans kommer till Miniverseum för att lära sig och bli intresserade, och därigenom bli mer benägna att uppskatta och skydda naturen.
 
– Det finns så mycket vi som privatpersoner kan göra, från att sätta upp insektshotell till att ta oss en ordentlig funderare på vår konsumtion.
 
Miniverseum har premiär på Universeum i Göteborg den 29 oktober.
 
Text: Daniel Karlsson
Foto: Universeum, Chalmers

Om Miniverseum

I Miniverseum hittar de minsta besökarna Förtrollade skogen, Stora havet och Gröna staden, som tillsammans bildar en upplevelse där verklighet möter magi. I Världen bortom gör fantasifull digital visualisering och sensorteknik det möjligt att resa till och interagera med korallrevet och urskogen.

Satsningen har möjliggjorts av Hasselbladstiftelsen genom en donation om 15 miljoner kronor. Miniverseum är utvecklat av en projektgrupp på Universeum tillsammans med ett externt vetenskaplig projektråd. I det sitter Anna-Maria Andersson, lärare och pedagogista på Yrgo, Niklas Pramling, professor i pedagogik på Göteborgs universitet, Allison Perrigo, föreståndare för Gothenburg Global Biodiversity Centre och Ulrika Palme, universitetslektor vid Miljösystemanalys på Chalmers. Projektet fortgår med utveckling av digitala upplevelser och utbud för förskolan.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 nov 2021.