Erik Bohlin
Forskar om 5G. ”Jag är jättestolt över att vi på Chalmers har fått möjligheten att genomföra ett så spännande projekt”, säger professor Erik Bohlin, som hjälper Thailand att införa 5G i landet.

”5G leder oss mot en helt uppkopplad värld”

​5G ska leda oss in i en helt uppkopplad värld, som förändrar vårt sätt att leva. Biträdande professor Erik Bohlin på Chalmers följer utvecklingen i realtid. Hans senaste uppdrag är att hjälpa Thailand att införa den femte generationens mobilnät i landet.
​Med 4G föddes mobilt internet, som slog igenom på allvar när smartphones kom. Nu ska nästa steg tas i mobilnätet, och förväntningarna är stora. 5G ska ge snabbare uppkoppling och mindre fördröjningar, och är en förutsättning för IoT, eller ”sakernas internet”.
 
Den framtida infrastrukturen, transporter, framtidens automatiserade produktion - allt är tänkt att kunna samlas i en standard. 5G ska användas till allt ifrån avancerade produktionsenheter som robotar, till självkörande bilar eller vardagsföremål i hemmen.
Förhoppningen är att skapa ett enda integrerat nätverk, med mängder av effektiviseringar och kvalitetsvinster.


– 5G ska leda oss in i en helt uppkopplad värld, som på ett ännu djupare sätt ska förändra och förbättra vårt sätt att leva. Det är visionen om ett omfattande nätverk som uppfyller många olika syften på en gång. Och visionen drivs inte bara fram av storföretag som Ericsson och Huawei, utan även av stater, säger Erik Bohlin, biträdande professor på Chalmers.


Erik Bohlin har länge forskat om telekom- och mobilfrågor, och har bland annat hjälpt Trafikutskottet att reda ut vad en utökad bredbandsutbyggnad skulle leda till i Sverige. Nu leder han ännu ett betydelsefullt uppdrag: att ge Thailand förutsättningar för att kunna införa 5G i landet.

”5G är visionen om ett omfattande nätverk som uppfyller många olika syften på en gång. Och visionen drivs inte bara fram av storföretag som Ericsson och Huawei, utan även av stater”

Erik Bohlin, Chalmers

Det är ovanligt att forskare får ett sådant helhetsansvar när 5G ska införas i ett land.
 
– Jag är glad och stolt över att vi på Chalmers har fått möjligheten att genomföra ett så spännande projekt. Thailand satsar mycket på 5G och vill ligga i framkant med den nya tekniken för att locka till sig investeringar och få en bra infrastruktur, säger han.


Uppdraget kommer från den thailändska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen, och forskningen sker i samarbete med flera av världens ledande experter inom året.

En av utmaningarna är att hjälpa landet att få till en effektiv radioplanering, och designa så bra auktioner för radiofrekvensanvändningen som möjligt.  


– Alla stater använder avancerade auktioner för att sälja ut delar av sitt frekvensutbud. Det är viktigt att lägga upp auktionerna rättvist, så att de inte blir för ”utsugande” eller medverkar till att en aktör får en monopolliknande position, säger han.

Auktionerna kan generera stora belopp till staten, och det gäller att hitta en balans, påpekar Erik Bohlin. 


– I en 5G-auktion i Italien nyligen betalade de olika aktörerna sammanlagt sex miljarder euro för de olika licensutrymmena. Det här handlar om avancerad industripolitik. Om industrin behöver lägga alltför mycket pengar på rättigheter för frekvenser så minskar deras investeringsmöjligheter, säger han.


Erik Bohlin och hans forskarkollegor granskar också hur licensvillkoren ska läggas upp, för att möta allmänhetens behov och den framtida efterfrågan. Även detta är en balanskonst, framhåller han. Bör exempelvis alla delar av landet ha tillgång till tekniken, och hur snabbt måste aktörerna bygga upp nätet? 


– Om kraven på en snabb utbyggnad blir för hårda kanske investeringarna inte kan fullföljas. Men om villkoren är för svaga kanske nätet inte bli så heltäckande som det borde vara, säger han.

Projektet avslutas hösten 2019. Erik Bohlin hoppas att fler länder kan dra nytta av resultatet.


– Vi kommer att överföra idéer och resultat, som blir tillgängliga på olika konferenser och i publikationer. Genom det här projektet finns möjlighet till en mer öppen kunskapsutveckling inom området, säger han.

Erik Bohlin ser det som en stor förmån att få forska om telekombranschen med dess ständiga teknikutveckling. Men samtidigt som han ser många möjligheter med 5G tycker han det är viktigt att inte blunda för de risker och utmaningar som den nya tekniken medför. 


– Vi vet att många i Sverige och resten av världen varnar för säkerhetsaspekterna kring de nya näten. Det finns dolda avlyssningsmöjligheter, och om allt hänger ihop i en integrerad infrastruktur öppnar det upp för en sårbarhet om någon kan komma åt systemen. Så även om jag är lite av en teknikoptimist måste vi vara medvetna om de säkerhetsrisker som finns, säger han.


Text: Ulrika Ernström
Foto: Ulrika Ernström och Carolina Pires Bertuol
 

Erik Bohlin om…

…5G:s framtid och förutsättningar att slå igenom
"Visionen om 5G är väldigt stor och bred, men det finns alltid en viss tveksamhet i början av en ny generation teknik. Det är inte säkert att allt i 5G-nätet slår igenom som tänkt: kanske finns andra konkurrerande lösningar, som exempelvis bygger på Wifi-nätets kapacitet? När 3G kom fanns många förväntningar på mobilt internet som inte uppfylldes. Mobilt internet kom igång först när smartphones kom, och det fanns ett nytt användargränssnitt. Så det krävs flera typer av innovationer för att en sådan här satsning ska slå igenom och fungera som tänkt."
 
…hur långt 5G kommit i världen?

”Idag säger flera aktörer att de har ”världens första 5G-nät”. Korea och USA har gjort satsningar, och det görs en stor satsning inför OS i Tokyo 2020. Det talas om kommersiell drift 2020, men även om infrastrukturen kommer på plats tar det tid innan vi får billiga telefoner och tekniken når ut brett. Så vi måste se detta i ett mer långsiktigt perspektiv. 5G kommer successivt växa fram som standard och finnas parallellt med 4G under flera år. Kanske har det slagit igenom stort om 5-7 år.”
 

 Chalmers hjälper Thailand införa 5G

  • Chalmers har fått i uppdrag av NBTC, National Broadcasting and Telecommunications Commission i Thailand, att ge förutsättningar och stöd för att landet ska kunna införa 5G.
  • Projektledare är biträdande professor Erik Bohlin på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Science, Technology and Society
  • Arbetet utförs i samarbete med världsledande experter på området som Peter Cramton, professor vid University of Cologne och University of Maryland, och Martin Cave, London School of Economics
  • Chalmers och Erik Bohlin har i flera år haft ett samarbete med NBTC, och bland annat handlett flera doktorander från Thailand som disputerat inom området
  • Projektet genomförs mars - oktober 2019.


Mer forskning om IT och mobiltelefoni: 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.