Daniel Böckin
​”3D-printing har potential att i framtiden hjälpa till att minska den totala miljöpåverkan från lastbilar. Men då måste man använda miljövänlig elektricitet och så miljövänliga material som möjligt”, säger Chalmersdoktoranden Daniel Böckin.

3D-printing kan minska lastbilars miljöpåverkan

3D-printade lastbilsmotorer kan bli framtidens svar på hur lastbilars miljöpåverkan kan minskas. Det visar Chalmersforskaren Daniel Böckin, som med sin forskning ger industrin verktyg för att kunna skapa mer miljövänliga produkter och tjänster.
Daniel Böckin är doktorand på avdelningen Miljösystemanalys, institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Han presenterade nyligen sin licentiatuppsats ”Learning from assessments of resource efficiency measures and their impact on resource use and the environment - Based on a case of additive manufacturing and a review of assessment studies”.
 
I sin forskning har Daniel Böckin granskat hur olika resurseffektiva och cirkulära lösningar påverkar miljön och resursanvändningen, beroende på vilken typ av produkt och system det handlar om.
 
Berätta om din forskning!
Ofta tas det för givet att cirkulära lösningar är bättre för miljön, men så är faktiskt inte alltid fallet. Vi ville förstå vad som gör en åtgärd mer eller mindre resurseffektiv. Det gjorde vi genom att sammanställa och analysera miljöbedömningar från litteraturen, som fokuserat på olika produkttyper och olika åtgärder. Detta lärde oss mycket om hur miljö- och resursutfallen beror på vilken produkttyp vi har att göra med, till exempel komplexa produkter eller förbrukningsvaror. Jag hade dessutom ett specifikt fokus på aktiva produkter (som kräver energi eller material i drift), samt på 3D-printing, och därför har jag genomfört en livscykelanalys på en 3D-printad lastbilsmotor.
 
Varför är detta viktigt?
Om vi verkligen vill uppnå FN:s miljömål för hållbar utveckling måste vi minska utsläppen och resursanvändning som idag krävs i vår linjära slit-och-släng-ekonomi. Cirkulär ekonomi är ett försök till förändring, men det är viktigt att förstå sig på när man kan åstadkomma miljöförbättringar eller ej, eftersom det inte är garanterat och beror på förutsättningarna i varje unikt fall.
 

“Jag blev faktiskt lite förvånad över att 3D-printing har potential för miljöförbättringar, eftersom teknologin bara nyligen börjat få spridning och är väldigt energikrävande”

Daniel Böckin, Chalmers

 
Vilka är dina viktigaste slutsatser?
En av de viktigaste slutsatserna från vår forskning är en omfattande beskrivning av hur olika resurseffektiva åtgärder beror på olika produkt-karakteristik, och när det kan uppkomma avvägningar som är viktiga att ta hänsyn till. När det kommer till min LCA-studie på 3D-printade lastbilsmotorer visar resultaten att 3D-printing i framtiden har potential att hjälpa till att minska den totala miljöpåverkan från lastbilar. Men då måste man se till att använda miljövänlig elektricitet och så miljövänliga material som möjligt.
 
Är det något i resultaten som förvånar dig?
Jag blev faktiskt lite förvånad över att 3D-printing har potential för miljöförbättringar. Eftersom teknologin bara nyligen börjat få spridning och är väldigt energikrävande förväntade jag mig att det skulle se värre ut.
 
Hur skiljer sig din forskning från det som tidigare gjorts på området?
En studie som vår har inte gjorts förut, där vi analyserar ett stort antal miljöbedömningsstudier och täcker in många typer av produkter och åtgärder. Min LCA- studie på 3D-printing är unik i och med att den kvantifierar miljöeffekterna av metall-3D-printing för motorer och tar hänsyn till teknologisk utveckling.
 
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?
I bästa fall hoppas jag att resultaten så småningom kan formuleras till konkreta rekommendationer för hur till exempel företag kan göra sina produkter och tjänster mer resurseffektiva och miljövänliga. Eftersom vi jobbat nära flera stora och små företag under vår forskning så finns det potential för att det vi kommer fram till faktiskt är användbart både inom och utanför företagen vi samarbetat med.
 
Hur ska du gå vidare med forskningen nu?
Nästa steg är att gå in på affärsmodeller för resurseffektivitet. Jag vill förstå hur ändringar i affärsmodeller kan leda till förbättringar inom miljö och resursanvändning, vilket förhoppningsvis kommer kunna hjälpa företag att ta hållbara beslut kring hur de bedriver sin verksamhet.
 

Fakta, forskning och mer information


Läs mer om Daniel Böckin >>


Läs Daniel Böckins licentiatuppsats: ”Learning from assessments of resource efficiency measures and their impact on resource use and the environment - Based on a case of additive manufacturing and a review of assessment studies”.


Publicerad: fr 21 dec 2018.